Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Revalidatieartsen

A. Lenferink

A. A. Lenferink is sinds 2010 in dienst bij Roessingh als ergotherapeut binnen het dwarslaesieteam. In de jaren daarna heeft zij zich toegelegd op handfunctieproblematiek en volgde daarvoor onder andere de opleiding tot handtherapeut. In 2020 heeft ze de master tot physician assistant afgerond. A. Lenferink is in de dwarslaesierevalidatie met name werkzaam in de polikliniek en maakt deel uit van het handenteam dat zich richt op reconstructieve arm- handchirurgie.

Functie

Physician Assistant

Bereikbaarheid

Aanwezig
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Telefoon
053 487 56 63

Subspecialisaties

  • Dwarslaesie
  • Perifeer zenuwletsel van de bovenste extremiteit
  • Reconstructieve arm- handchirurgie