Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Revalidatieartsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten

E. M. Maas

Ik ben sinds 2006 werkzaam als revalidatiearts in Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Van 2006 tot 2012 heb ik gewerkt als revalidatiearts in het MST te Enschede met als aandachtsgebied de neurologische revalidatie. Sinds 2012 ben ik werkzaam als revalidatiearts op de dwarslaesieafdeling en de polikliniek dwarslaesie van Roessingh. Daarnaast doe ik onderzoek naar behandeling van spasticiteit van de bovenste extremiteit bij patiënten met een hoge dwarslaesie.

Functie

Revalidatiearts

Bereikbaarheid

Aanwezig
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoon

053 487 54 97

Verwijzen

Subspecialisaties

 • Dwarslaesie
 • Perifeer zenuwletsel
 • RDC bovenste extremiteit

Aandachtsgebieden

 • Dwarslaesie
 • Neurologische handrevalidatie
 • Reconstructieve arm/handchirurgie
 • Spasticiteit
 • Intrathecale baclofenpomp

Nevenfuncties

 • Lid medisch stafbestuur Roessingh
 • Werkgroep traumatisch wervelletsel MST Enschede
 • Consulentschap verpleeghuis het Wiedenbroek, Haaksbergen
 • Lidmaatschap NVDG

BIG-nummer

69051742301

Publicaties

 • 2006 Occurrence and impact of spinal cord related complications of the upper extremity in tetraplegia during first year after spinal cord injury. The Journal of Spinal Cord Medicine, vol 29, 3.
 • 2008 Complicaties van de bovenste extremiteit gedurende klinische revalidatie na een cervicale dwarslaesie. Revalidata, jaargang 30, vol. 142, 6.
 • 2016 Hoofdstuk spasticiteit in handboek dwarslaesierevalidatie derde herziene druk, hoofdstuk 14, blz 124- 135. Redactie: Dr F.W.A. van Asbeck en Dr. I.J.W. van Nes
 • 2017 De zorg op het juiste moment. Dwarslaesie magazine, maart
 • 2018 Arm/handchirurgie en revalidatie bij cervicale dwarslaesie. Nederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde, september