Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Revalidatieartsen

J. H. Jaspers Focks

Sinds eind 2012 ben ik werkzaam als revalidatiearts in Roessingh. De opleiding tot revalidatiearts heb ik ook binnen Roessingh gevolgd. Ik ben werkzaam binnen het team voor mensen met neuromusculaire aandoeningen en ALS.

Functie

Revalidatiearts

Bereikbaarheid

Aanwezig
Dinsdag, woensdag en donderdag- of vrijdagochtend

Telefoon
053 487 56 61

Verwijzen

Subspecialisaties

  • Multiple Sclerose (MS)
  • Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
  • ALS

Aandachtsgebieden

  • NMA
  • ALS

Nevenfuncties

  • VRA-werkgroep Vereniging Spierziekten Nederland
  • Coördinator MS team in Roessingh
  • VRA Werkgroep MS
  • MS-ketenzorg Twente