Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)

Als u afasie of een spraakapraxie heeft, dan kunt u moeite hebben met spreken. Muziek, met name melodie en ritme, kan het spreken bij u ondersteunen en stimuleren. Deze gedachte is het uitgangspunt van de combinatiebehandeling logopedie-muziektherapie, ofwel SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia).

Voor wie?

SMTA is bedoeld voor mensen met afasie of een spraakapraxie. Uw behandelend logopedist meldt u aan bij de SMTA logopedist. Zij bepaalt in overleg met de revalidatiearts of en wanneer u met SMTA kunt starten.

Afasie
Afasie is een taalstoornis die ontstaat door een hersenbeschadiging. Er zijn verschillende typen afasie:

  • Afasie waarbij u moeite heeft klanken en woorden te vormen, waardoor u minder vloeiend kunt spreken.
  • Afasie waarbij u niet kunt spreken.

Spraakapraxie
Bij spraakapraxie is het programmeren van de spieren die nodig zijn bij het spreken verstoord. Daardoor kunt u moeite hebben met het vormen van klanken en woorden.

Behandeling

Tijdens de behandeling krijgt u tweemaal per week een behandelsessie van dertig minuten. De behandeling eindigt wanneer de doelstelling is behaald of wanneer er bij u geen vooruitgang meer optreedt. Daardoor kan voor u de behandeling korter of langer duren dan voor een andere patiënt. Gemiddeld duurt de behandeling twaalf weken.

Doel
Bij SMTA leert u weer zo vloeiend mogelijk te spreken. Het kan zijn dat u
de vorm van afasie heeft waarbij u niet kunt spreken. De behandeling is
in dat geval erop gericht dat u meer mogelijkheden heeft om te
communiceren in uw dagelijks leven.

Intake
Allereerst krijgt u een intake met de logopedist. Tijdens dit kennismakingsgesprek stelt de logopedist vragen over uw situatie. Ook wordt uw hulpvraag in kaart gebracht en krijgt u uitleg over het behandelprogramma.

Behandelprogramma
Patiënten met afasie of spraakapraxie kunnen heel verschillende spraakproblemen hebben. Iedereen heeft een eigen manier om daarmee om te gaan. Het behandelprogramma dat u krijgt wordt daarom altijd afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Behandelteam
U wordt behandeld door een logopedist en een muziektherapeut. De logopedist bepaalt in overleg met u welke klanken, woorden en/of zinnen u gaat oefenen en zorgt voor een goede opbouw van de behandeling. De muziektherapeut componeert voor iedere oefening nieuwe melodieën en let op uw muzikale mogelijkheden. De muziektherapeut begeleidt de melodieën op de gitaar of piano, de logopedist zingt en spreekt samen met u.

Contact

Heeft u nog vragen over SMTA, dan kunt u terecht bij de logopedisten via 053 487 53 65 of 053 487 55 14.