Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Vergoeding

Revalidatiebehandelingen zitten in het basispakket van de zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar zal de meeste kosten van uw revalidatiebehandeling vergoeden. Toch kan het voorkomen dat u een eigen bijdrage dient te betalen. Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u zien of Roessingh met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw revalidatiebehandeling worden vergoed. Wanneer u er niet helemaal uitkomt of twijfelt of Roessingh met uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten, schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Contact

Contracten met zorgverzekeraars 2023

Roessingh heeft net als veel andere zorginstellingen de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars nog niet afgerond. Net als in voorgaande jaren kunt u erop vertrouwen dat wij ook voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract zullen afsluiten. De zorg die Roessingh aanbiedt valt onder de basisverzekering. Het maakt voor uw behandeling bij Roessingh dus niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent.

Eigen risico

De meeste zorg die Roessingh verleent, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits Roessingh een contract heeft afgesloten met deze verzekeraar. Roessingh dient de rekening rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U betaalt altijd eerst een eigen risico. Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het verplicht eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 385,- aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 885,-. Heeft u behoefte aan meer uitleg over de basisverzekering? Neem hier een kijkje.

Aanvullende verzekeringen

Sommige revalidatiezorg valt niet (helemaal) onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw revalidatiebehandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor revalidatiezorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Roessingh stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Zorgadvies en zorgbemiddeling

Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, wordt geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.

Verwijzing

U heeft een verwijzing voor specialistische revalidatiezorg nodig als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u geen geldige verwijsbrief als u bij Roessingh komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. U krijgt een verwijsbrief via de huisarts, specialist of andere zorgverleners. Lees meer over verwijzen.

Geen contract met zorgverzekeraar

Als Roessingh geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan zal u een deel van de kosten zelf moeten betalen. Roessingh brengt dan de zogenaamde Passantentarieven in rekening, aan u als patiënt of aan de zorgverzekeraar. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, probeert Roessingh te voorkomen dat u zelf de rekening van ons ontvangt. U kunt ook overstappen op een zorgverzekeraar die wel een contract heeft met Roessingh. U kunt één keer per jaar van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet verzekerd bent, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan meestal eerst een voorschot van de te verwachten kosten.