Cerebro Vasculair Accident (Beroerte)

Een Cerebro Vasculair Accident (CVA), oftewel beroerte, is een acuut ontstane aandoening in de hersenen waarbij een bloedvat in de hersenen knapt (hersenbloeding) of verstopt raakt (herseninfarct). Door een verstoorde bloedtoevoer krijgt het getroffen gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof en wordt het beschadigd.

Sypmtomen en gevolgen

Indien er een CVA vastgesteld of vermoed wordt dient onmiddellijk 112 gebeld te worden. Snel handelen beperkt de schade. Een CVA is te herkennen aan:

  • Scheef hangende mond
  • Verward praten
  • Verlamming van de linker of rechter lichaamszijde
  • Hoofdpijn en duizeligheid

Gevolgen van een CVA zijn stoornissen in gedrag en emoties, verlammingsverschijnselen, vertraging in het denkproces, spraakstoornissen, uitval van gezichtsvermogen, zware vermoeidheid, concentratieproblemen en verstoorde waarneming.

Risicofactoren

Diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, te hoge bloeddruk, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezonde voeding, roken en een te hoog cholesterol gehalte zijn belangrijke risicofactoren.

Behandeling

In ons revalidatiecentrum komen veel patiënten met de diagnose CVA. U wordt bij ons behandeld door een team van deskundigen onder leiding van een revalidatiearts. Behalve de klinische revalidatie hebben wij diverse behandelonderdelen en diensten die voor mensen met een CVA interessant kunnen zijn.

Bekijk de film over revalideren na een CVA in Revalidatiecentrum Roessingh.

Onderstaande film geeft informatie aan patiënten en hun familie of naasten over wat ze kunnen verwachten tijdens revalidatie na een CVA.

"Er is zoveel gebeurd, ook mentaal. De revalidatie bij Roessingh geeft me houvast en dat heb ik echt nodig. Het bevalt me hier prima."

Diny Lentelink

Neuropsychologisch onderzoek

Hersenletsel kan behalve lichamelijke gevolgen ook invloed hebben op cognitief functioneren, gedrag en emoties. Bij neuropsychologisch onderzoek wordt het cognitief functioneren in kaart gebracht. Klik hier voor meer informatie over neuropsychologisch onderzoek.

Combinatiebehandeling logopedie en muziektherapie (SMTA)

Ongeveer een kwart van alle patiënten met een beroerte krijgt afasie. Afasie is een taalstoornis waarbij het spreken, begrijpen, lezen en/of schrijven aangedaan kan zijn. Muziek, met name melodie en ritme, kan het spreken ondersteunen en stimuleren. Daarom bieden wij een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. Klik hier voor meer informatie over SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia).

Cognitieve revalidatie

Als u na een CVA redelijk goed hersteld bent, is het mogelijk dat u toch nog klachten houdt, bijvoorbeeld op het gebied van geheugen, concentratie of emoties. Cognitieve revalidatie is een behandelprogramma dat specifiek daarop is gericht.

Autorijden na een CVA

Als u een CVA heeft gehad, mag u daarna niet zonder meer een auto besturen. De gespecialiseerde autorijschool van ons revalidatiecentrum helpt u letterlijk en figuurlijk op weg. De lesauto’s zijn uitgerust met een groot aantal aanpassingen en wanneer deze niet voldoende zijn, kunnen in de meeste gevallen individuele aanpassingen in de eigen werkplaats gerealiseerd worden. Klik hier voor meer informatie over autorijden na een CVA/beroerte.

Nazorgpoli CVA

Als de behandeling in het revalidatiecentrum is afgerond, is het mogelijk dat u thuis met vragen en problemen wordt geconfronteerd als gevolg van de beroerte. Dan kunt u terecht bij de NAH/CVA-nazorgpoli. Klik hier voor meer informatie over de NAH/CVA-nazorgpoli.

Advies voor rolstoelgebruikers

Als u grotendeels afhankelijk bent van een rolstoel, is het belangrijk dat u goed zit. Bij een verkeerde zithouding kunt u snel vermoeid raken of lichamelijke klachten krijgen. Ons ZitAdviesTeam kan uw houding analyseren en een gericht zitadvies geven zodat u klachten kunt voorkomen. Als u al klachten heeft, kunnen die verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Klik hier meer informatie over het ZitAdviesTeam van Roessingh.