Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische pijn

Heeft u chronische pijn die u voelt in uw spieren en gewrichten? Heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor pijnrevalidatie bij Revalidatiecentrum Roessingh. Roessingh is één van de hooggespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland op dit gebied en heeft een compleet aanbod aan pijnrevalidatie.

We behandelen mensen met aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat bij wie eerdere (para)medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Hierbij is het doel om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop. De behandeling is erop gericht u te leren omgaan met de aanwezige pijnklachten en de invloed die het heeft op uw dagelijkse activiteiten en stemming.


Contact

Behandelvisie

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen." Oud-patiënt via Twitter

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn ervaren en vaak minder last hebben van hun klachten. De revalidatie is erop gericht dat u weer een waardevol leven heeft, met de pijn. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees hier meer over ACT.

Behandeling

Screening
Allereerst kijken wij tijdens een pijnscreening of uw vraag aansluit bij onze behandelvisie. Bekijk een aantal informatiefilms over een pijnbehandeling ter voorbereiding op de screening.

Intake
Na de pijnscreening plannen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een intake. Hierbij staan we, onder andere op basis van vragenlijsten, uitgebreid bij uw situatie stil. De uitkomst van de intake is een advies voor eventuele behandeling een formulering van het kernprobleem en uw persoonlijke doelstellingen.

Klinische of poliklinische behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid behandelen we u poliklinisch of klinisch. Voor een poliklinische behandeling komt u enkele dagdelen per week naar revalidatiecentrum Roessingh. Poliklinische behandeling is mogelijk wanneer u redelijk belastbaar bent. Bij een klinische behandeling overnacht u in het revalidatiecentrum. Dit gebeurt in een week op/week af ritme (een week opgenomen, een week thuis). U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk en/of psychisch niet genoeg belastbaar bent of als het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen
De behandeling is individueel of in een groep. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van medepatiënten leren en ervaringen uitwisselen. In individuele programma’s zitten ook groepselementen en in groepsprogramma’s zitten ook individuele elementen.

Behandeling met behandelvrije dagen
Tussen de therapiemomenten van uw behandeling zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Tijdens de behandeldagen besteden we aandacht aan het stellen van werkdoelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Duur en intensiteit van de behandeling
De duur en intensiteit van de behandeling hangen af van de behandelvorm. Hoe complexer uw probleem, hoe intensiever de behandeling. Een klinische behandeling duurt 15 weken, een poliklinische behandeling duurt 12 tot 16 weken.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Telefoon: 053 487 56 63
E-mail: secretariaatdop@roessingh.nl

Doorverwijzen voor huisartsen
Wilt u een patiënt doorverwijzen naar Roessingh? Dit kan digitaal via ZorgDomein.

Patiëntenorganisatie
Stichting Pijn-Hoop

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Roessingh, Centrum voor Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu.

Actuele wachttijden Chronische pijn

Eerste consult
4
weken
Diagnose Intake / Screening
4
weken
Behandeling Poliklinisch
12
weken
Behandeling Klinisch
13
weken

Revalidatieartsen