Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische vermoeidheid

Als u het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) hebt, komt u in aanmerking voor pijnrevalidatie in Roessingh.

Contact

Behandeling

Tijdens de revalidatie werkt u aan het opbouwen van uw fysieke en mentale belastbaarheid. Het ontwikkelen van een juiste balans tussen inspannen en ontspannen is de rode draad die door de behandelingen loopt. Zowel teveel als te weinig inspanning heeft negatieve gevolgen. In onze behandeling maken wij gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees meer over ACT.

Het revalidatieprogramma bestaat uit verschillende programmaonderdelen, waarin u werkt aan het opbouwen van uw fysieke en mentale belastbaarheid.

De behandeling vindt meestal klinisch plaats in groepsverband (incidenteel kan hiervan worden afgeweken). Het behandelprogramma duurt in totaal tien weken: de ene week wordt u opgenomen (van maandag t/m vrijdag) en de andere week bent u thuis om het geleerde in het dagelijks leven toe te passen. Ongeveer drie maanden na afloop van het programma vindt er nog een vervolgweek plaats. Er wordt dan nagegaan wat de effecten van de behandeling zijn geweest, welke onderdelen goed toepasbaar zijn en waar u nog moeite mee heeft.

Verwijzing

Voor aanmelding heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Deze stuurt de verwijzing naar Roessingh waarna u een uitnodiging ontvangt voor een intake.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Secretariaat Pijnrevalidatie
Telefoon: 053 487 54 34
E-mail: pijnkliniek@roessingh.nl

Patiëntenorganisaties
ME CVS Vereniging
ME CVS Stichting

Actuele wachttijden Chronische vermoeidheid

Eerste consult
n.v.t.
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
n.v.t.
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen