Chronische vermoeidheid

Als u het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) hebt, komt u in aanmerking voor pijnrevalidatie in Roessingh.

Tijdens de revalidatie werkt u aan het opbouwen van uw fysieke en mentale belastbaarheid. Het ontwikkelen van een juiste balans tussen inspannen en ontspannen is de rode draad die door de behandelingen loopt. Zowel teveel als te weinig inspanning heeft negatieve gevolgen. In onze behandeling maken wij gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Klik hier voor meer informatie over ACT.

Behandeling

Het revalidatieprogramma bestaat uit verschillende programmaonderdelen, waarin u werkt aan het opbouwen van uw fysieke en mentale belastbaarheid.

De behandeling vindt meestal klinisch plaats in groepsverband (incidenteel kan hiervan worden afgeweken). Het behandelprogramma duurt in totaal tien weken: de ene week wordt u opgenomen (van maandag t/m vrijdag) en de andere week bent u thuis om het geleerde in het dagelijks leven toe te passen. Ongeveer drie maanden na afloop van het programma vindt er nog een vervolgweek plaats. Er wordt dan nagegaan wat de effecten van de behandeling zijn geweest, welke onderdelen goed toepasbaar zijn en waar u nog moeite mee heeft.

Resultaten groepsprogramma

Bij pijnrevalidatie worden al gauw vraagtekens geplaatst bij het resultaat ervan. Om de effectiviteit van de groepsprogramma's in Roessingh te kunnen aantonen, worden metingen verricht onder de deelnemers van deze programma's. Over het algemeen kan gesteld worden dat mensen minder klachten hebben na hun revalidatie in Roessingh. Hieronder de resultaten:

Resultaten groepsprogramma chronische vermoeidheid