Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Developmental Coordination Disorder (DCD)

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder. Deze term wordt gebruikt voor kinderen met motorische problemen zonder aantoonbare neurologische of fysieke aandoening. Vaak zijn er bijkomende problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Contact

DCD

Problemen in de motoriek kunnen tot uiting komen bij grofmotorische vaardigheden zoals:

 • fietsen;
 • zwemmen;
 • bal gooien en vangen.

Daarnaast kunnen er ook problemen zijn bij fijnmotorische vaardigheden zoals:

 • knippen;
 • schrijven;
 • tekenen;
 • veters strikken.

Kinderen met DCD zijn onhandiger en leren bepaalde motorische vaardigheden moeilijker aan dan hun leeftijdsgenootjes. Ook hebben zij vaak minder inzicht in hoe ze een activiteit gaan aanpakken. Naast problemen met de motoriek en het plannen, heeft deze groep kinderen vaak bijkomende problemen als:

 • problemen met het verwerken van informatie die binnenkomt via de zintuigen;
 • gedragsproblemen;
 • concentratieproblemen;
 • spraaktaalproblemen;
 • leerproblemen.

Ook komt het voor dat kinderen minder zelfvertrouwen hebben en moeite hebben om contact te maken met leeftijdsgenootjes.

Behandeling

Het DCD-team richt zich op kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar (met name basisschoolleeftijd). Het grootste deel van de kinderen dat gezien wordt, heeft naast motorische problematiek ook sociaal-emotionele problemen, leerproblemen en/of spraaktaalproblemen.

Het is belangrijk te vermelden dat binnen het DCD-team ook kinderen behandeld worden die qua motorische beperkingen en bijkomende problemen lijken op kinderen met DCD, maar niet aan de strikte criteria voldoen. Bij deze kinderen dient de motorische problematiek wel op de voorgrond te staan. Uiteraard dient er een revalidatie-indicatie te zijn.

Als bij kinderen gedragsproblemen of kinderpsychiatrische problemen op de voorgrond staan of een belemmering vormen voor de behandeling, wordt in overleg met ouders doorverwezen naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of kinderpsychiatrie.

Kinderen met DCD worden bij Roessingh poliklinisch behandeld. Tijdens de behandeling wordt u door de therapeuten op de hoogte gehouden van de vorderingen die uw kind laat zien. Er wordt voorafgaand aan de behandeling een behandeltermijn met u afgesproken. Tegen het einde van de behandeling wordt u uitgenodigd voor een teambespreking. Tijdens deze bespreking wordt bekeken hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode en worden de doelstellingen en hulpvragen met u geëvalueerd. Ook zal besproken worden of de behandeling volgens plan kan worden afgerond of dat er een verlenging wenselijk is. Indien nodig zal er tijdens de behandelperiode ook afstemming met de school van uw kind plaatsvinden.

Verwijzing

Voor aanmelding bij het DCD-team heeft u een verwijzing nodig van een arts. Dit kan de huisarts, een jeugdarts, een kinderarts of andere medisch specialist zijn. Deze verwijzing stuurt u op naar Roessingh, Centrum voor Revalidatie. De revalidatiearts zal de verwijzing beoordelen en vervolgens zal er, indien de verwijzing bij het DCD-team past, een uitnodiging verstuurd worden.

Screening

Na aanmelding wordt u samen met uw kind uitgenodigd op het algemeen spreekuur bij een van de artsen van Roessingh. Daar wordt met u besproken of uw kind in aanmerking komt voor een screening door het DCD-team. Tijdens deze screening, die een dagdeel in beslag neemt, wordt door verschillende disciplines (ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en psychologie) een eerste beeld gevormd van uw kind. Op basis van deze screening krijgt u een advies op maat. Globaal gezien zijn er drie verschillende mogelijkheden:

 • Uw kind komt in aanmerking voor therapie van een of meerdere disciplines binnen Roessingh;
 • Er is aanvullende diagnostiek nodig om de situatie van uw kind verder in kaart te brengen;
 • Uw kind wordt verwezen (bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of GGZ-instelling).

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor behandeling, betekent dit dat uw kind op vaste tijden (meestal een keer per week) door vaste therapeuten behandeld wordt. Tijdens de behandeling wordt u door de therapeuten op de hoogte gehouden van de vorderingen die uw kind laat zien. Er wordt voorafgaand aan de behandeling een behandeltermijn met u afgesproken. Tegen het einde van de behandeling zult u uitgenodigd worden voor een teambespreking waarin enerzijds wordt bekeken hoe uw kind zich heeft ontwikkeld in de afgelopen periode en anderzijds worden de doelstellingen en hulpvragen met u geëvalueerd. Tevens zal dan besproken worden of de behandeling volgens plan kan worden afgerond of dat er een verlenging nodig is. Indien nodig zal er tijdens de behandelperiode ook afstemming met de school van uw kind plaatsvinden.

Meer informatie

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met het teamsecretariaat kinderrevalidatie, telefoonnummer: 053 487 56 62.


Patiëntenorganisatie
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen
Hulp bij gedragsproblemen, ontwikkelings-, gedrags- en leerstoornissen in de klas

Roessingh Kids

Roessingh heeft een speciale kinderwebsite!

Leer samen met je ouders Roessingh beter kennen. Klik hier!

Actuele wachttijden Developmental Coordination Disorder (DCD)

Eerste consult
5
weken
Diagnose Intake / Screening
7
weken
Behandeling Poliklinisch
6
weken
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen