Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Longen en luchtwegen

Wanneer u een aandoening heeft aan uw longen en luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem of hyperventilatie, dan heeft u te kampen met kortademigheid. Door de kortademigheid ontstaat vaak weerstand tegen activiteiten die inspanning vergen. Het resultaat kan zijn dat u steeds minder gaat ondernemen, waardoor de algehele conditie achteruitgaat. Dan voelt u zich 'zieker' dan nodig is, waardoor het functioneren verslechtert. Hobby's en sportactiviteiten verwateren en in veel gevallen neemt het verzuim van school of arbeid toe.

Contact

Oorzaken en risicofactoren

De medische oorzaken voor kortademigheid zijn hartfalen, longziekten en gespannen zijn. In ons revalidatiecentrum besteden we aandacht aan patiënten met longziekten. Risicofactoren voor diverse longziekten zijn onder andere roken, hoge bloeddruk, lange tijd stilzitten, kanker, chronische hartziekten en overgewicht.

Symptomen en gevolgen

Symptomen van kortademigheid zijn benauwdheid, ademnood, versnelde ademhaling, vermoeidheid, droge mond, slecht slapen, verwardheid en zuchten. De symptomen worden verergerd door inspanning of emotionele spanning. Tevens zijn patiënten vaak bang te stikken tijdens kortademigheid.

Behandeling

De huisarts of longarts kan voor de specifieke symptomen naar aanleiding van aandoeningen aan longen en luchtwegen medicijnen voorschrijven met een zo gunstig mogelijk effect. Verder is aan de kenmerkende verschijnselen meestal niet veel te doen. Maar aan een verslechterde algehele conditie en de negatieve gevolgen hiervan is wel iets te doen.

Ervaring heeft inmiddels geleerd dat met behulp van het longrevalidatieprogramma van ons revalidatiecentrum het algemeen welbevinden toeneemt. U kunt dan bijvoorbeeld weer (sport-)activiteiten oppakken. Door het beter leren omgaan met beperkingen en handicaps verbetert de kwaliteit van het leven. Dit leidt ook tot het verminderen van school- en arbeidsverzuim.

De groepen worden begeleid door een vast behandelteam. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, longarts, fysiotherapeut, bewegingsagoog, maatschappelijk werker en diëtist. Indien wenselijk ook een arbeidsexploratietherapeut en een psycholoog. Het behandelteam houdt wekelijks een patiëntenbespreking.

Doel
Het longrevalidatieprogramma is een poliklinische groepsbehandeling van twee of drie dagen per week, gedurende drie maanden. De groepen bestaan uit maximaal acht personen. De behandeling bestaat uit:

  • Het aanleren van een juiste ademhalingstechniek
  • Conditietraining
  • Sport en zwemmen
  • Groepsgesprekken
  • Ondersteuning bij scholingsmogelijkheden
  • Eventuele arbeids(re)integratie

Door een duidelijke, gestructureerde opbouw van het programma wordt de belastbaarheid vergroot en wordt inzicht gegeven in belasting en belastbaarheid. Hierdoor bent u beter in staat grenzen te hanteren en uiteindelijk een nieuw en aanvaardbaar evenwicht te vinden. Uw partner, of een ander belangrijk persoon in uw leven, betrekken wij graag bij het programma middels een zogenaamde partnerdag.

Na de behandeling

Na het volgen van het longrevalidatieprogramma zult u merken dat u een betere conditie heeft gekregen. U zult een aantal richtlijnen en principes kennen die er toe bijdragen dat u beter omgaat met uw beperkingen en handicaps. Na het beëindigen van de behandeling kunt u de oefeningen, die tijdens de behandeling met u zijn doorgesproken en getraind, thuis voortzetten. Om uw conditie op peil te houden is het belangrijk dat u het sportadvies van de bewegingsagoog, die u krijgt bij het beëindigen van de behandeling, in praktijk brengt. Lees meer over het longrevalidatieprogramma.

Patiëntenorganisaties

Longfonds
Nederland Davos

Actuele wachttijden Longen en luchtwegen

Eerste consult
5
week
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
5
weken
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen