Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Multitrauma en orthopedische revalidatie

Wanneer u door bijvoorbeeld een (ernstig) ongeval meerdere letsels heeft opgelopen, spreken we van multitrauma. Wanneer u medisch stabiel bent, maar vanuit een ziekenhuis niet naar huis kan, kunt u overgeplaatst worden naar de afdeling orthopedie van revalidatiecentrum Roessingh.

U kunt ook bij het orthopedieteam van Roessingh terecht wanneer u in het verleden een multitrauma en/of complexe orthopedische ingrepen heeft gehad, maar uw functioneren nog niet zoals gewenst is.

Contact

Gevolgen

In gespecialiseerde ziekenhuizen worden na het ongeval eerst de direct levensbedreigende letsels behandeld. Vaak verblijft de patiënt een bepaalde periode op de intensive care (IC) afdeling voordat overplaatsing naar de verpleegafdeling van het ziekenhuis volgt. Wanneer de patiënt medisch stabiel is maar nog niet naar huis kan, vindt op indicatie van de revalidatiearts overplaatsing naar een revalidatiecentrum zoals Roessingh plaats.

Naast botbreuken en inwendig letsel zien wij binnen deze patiëntengroep ook regelmatig andere problematiek, bijvoorbeeld:

 • Zenuwbeschadiging (door het ongeval of operatie) met als gevolg uitval van kracht/gevoel en zenuwpijn
 • Complicaties door weinig lichaamsbeweging in het ziekenhuis (onder andere verstijving van de gewrichten, doorligplekken of conditieverlies)
 • Post-traumatische Stress Syndroom (PTSS) klachten (onder andere nachtmerries, herbelevingen en angst)
 • Traumatisch hersenletsel (hersenschudding) met als gevolg problemen met het geheugen, concentratie en verwerken van prikkels uit de omgeving

Behandeling

We onderscheiden twee vormen van behandeling:

 • Klinische revalidatiebehandeling: de patiënt wordt opgenomen in het revalidatiecentrum en krijgt dagelijks meerdere therapieën met hoge intensiteit. Het doel is terugkeer naar de thuissituatie op zo kort mogelijke termijn.
 • Poliklinische revalidatiebehandeling: de patiënt verblijft thuis maar komt twee tot drie keer per week naar het revalidatiecentrum voor therapieën door verschillende disciplines, bijvoorbeeld fysiotherapie, ergotherapie, psychologie en maatschappelijk werk.

Een andere doelgroep waar we ons op richten, zijn patiënten die in het verleden multitrauma en/of complexe orthopedische ingrepen hebben gehad maar nog niet zoals gewenst kunnen functioneren. Het is mogelijk om een poliklinische revalidatiebehandeling te starten, gericht op de specifieke doelen van de patiënt.

Veelzijdig


Het behandelteam is multidisciplinair samengesteld en de behandeling bestaat,
afhankelijk van de gestelde doelen, uit onder andere:

 • Begeleiding bij het hervatten van bewegen en lopen;
 • verbeteren van de lichamelijke conditie;
 • oefenen en weer zelfstandig worden in de dagelijkse verzorging;
 • voedingsadvies;
 • inventariseren en hulp voor mogelijke hulpmiddelen en aanpassingen in de thuissituatie;
 • informatie en begeleiding werkhervatting;
 • hulp bij leren omgaan met beperkingen en acceptatie letsel.

Regelmatig is volledig herstel van alle lichaamsfuncties na ernstige ongevallen niet haalbaar. Binnen de revalidatie richten we ons op het begeleiden van patiënten om het maximale herstel te bewerkstelligen, maar ook binnen de grenzen van de beperkingen te kunnen functioneren.