Neurologische problematiek en overige aandoeningen

In de kinderrevalidatie zijn honderden soorten diagnoses die niet allemaal apart te benoemen zijn. Daarnaast heeft Roessingh ook behandelingen voor kinderen met neurologische problematiek. In ons revalidatiecentrum worden kinderen met deze diagnoses behandeld door het algemene kinderrevalidatie team, dat bestaat uit diverse specialisten.

Behandeling

Het behandelteam

De revalidatie in Roessingh is erop gericht om de mogelijkheden van het kind maximaal te benutten. Via de revalidatiearts en behandelaars krijgt u informatie over de diagnose van uw kind.

Betrokkenheid van ouders en kind

Voor een goede behandeling is de betrokkenheid van u en uw kind van groot belang. Afhankelijk van de problematiek van uw kind en de problemen waar u als ouder of verzorger mee wordt geconfronteerd, wordt bepaald hoe intensief en hoe vaak u contact hebt met het team of de arts. Roessingh organiseert ouderavonden en meeloopdagen en u kunt worden uitgenodigd om bij de patiëntenbespreking aanwezig te zijn.

School

Revalidatiecentrum Roessingh werkt nauw samen met Onderwijscentrum het Roessingh (OCR), een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen. Deze leerlingen hebben te maken met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of zijn langdurig ziek in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school en het revalidatiecentrum zijn in één gebouw gehuisvest. Hierdoor kunnen leerlingen van het OCR makkelijk onder schooltijd revalidatiedagbehandeling volgen in het revalidatiecentrum. Ook zijn er school ondersteunende therapieactiviteiten, individueel of in de klas. Om onderwijs en behandeling zoveel mogelijk op aan te laten sluiten, is er intensief overleg tussen het revalidatiecentrum en het OCR.