Neurologische problematiek en overige aandoeningen

In de kinderrevalidatie zijn honderden soorten diagnoses die niet allemaal apart te benoemen zijn. Daarnaast heeft Roessingh ook behandelingen voor kinderen met neurologische problematiek. In ons revalidatiecentrum worden kinderen met deze diagnoses behandeld door het algemene kinderrevalidatie team, dat bestaat uit diverse specialisten.

Behandeling

Het behandelteam

De revalidatie in Roessingh is erop gericht om de mogelijkheden van het kind maximaal te benutten. Via de revalidatiearts en behandelaars krijgt u informatie over de diagnose van uw kind.

Betrokkenheid van ouders en kind

Voor een goede behandeling is de betrokkenheid van u en uw kind van groot belang. Afhankelijk van de problematiek van uw kind en de problemen waar u als ouder of verzorger mee wordt geconfronteerd, wordt bepaald hoe intensief en hoe vaak u contact hebt met het team of de arts. Roessingh organiseert ouderavonden en meeloopdagen en u kunt worden uitgenodigd om bij de patiëntenbespreking aanwezig te zijn.