Spina bifida

Spina bifida betekent letterlijk ‘gespleten wervelkolom’. We spreken hier ook wel van een sluitingsdefect. De spieren, het vetweefsel en de huid rondom de gespleten wervelkolom van uw kind, kunnen ontbreken. Daarnaast is het zenuwweefsel niet goed ontwikkeld.

Bij de behandeling van kinderen met spina bifida zijn bij Roessingh meerdere specialisten betrokken. Ons revalidatiecentrum is erop gericht om de mogelijkheden van het kind maximaal te benutten.

Behandeling

Behandelteam

Kinderen met spina bifida worden bij ons behandeld door het algemene kinderrevalidatie team. Behalve kinderen met spina bifida behandelt dit team kinderen met neurologische problematiek en met (complexe) ontwikkelingsproblematiek. Via de revalidatiearts en behandelaars krijgt u informatie over de diagnose van uw kind.

Betrokkenheid van ouders en kind

Voor een goede behandeling is de betrokkenheid van u en uw kind van groot belang. Afhankelijk van de problematiek van uw kind en de problemen waar u als ouder of verzorger mee wordt geconfronteerd, wordt bepaald hoe intensief en hoe vaak u contact hebt met het team of de arts. Roessingh organiseert ouderavonden en meeloopdagen, ook kunt u worden uitgenodigd om bij de patiëntenbespreking aanwezig te zijn.

Specialistenoverleg spina bifida

Om tot een adequate en snelle afstemming te komen, wordt er vijf keer per jaar in Roessingh een gezamenlijk spreekuur georganiseerd met specialisten van het MST en ZGT locatie Almelo.