Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen in de middenhersenen langzaam af. De zenuwcellen produceren daardoor geen (of onvoldoende) dopamine. Het gevolg is dat de aansturing van bewegingen door de hersenen bemoeilijkt wordt. De spieren worden stijf en de ledematen gaan trillen. Bewegen wordt moeizamer. Parkinson is een progressieve, degeneratieve ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte in de loop der jaren verergert. Symptomen kunnen soms voor langere tijd stabiel blijven om daarna weer te verergeren. Er is momenteel nog geen genezing, maar wel medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden en daarmee de levenskwaliteit te verbeteren.

Contact

Oorzaken en risicofactoren

De oorzaak van Parkinson is zoals eerder genoemd een dopamine tekort. Het is echter onbekend waarom de zenuwcellen, die dopamine aanmaken, afsterven.

Symptomen en gevolgen

De symptomen verschillen van persoon tot persoon. Veel voorkomende symptomen zijn:

 • Trager bewegen, moeite met bewegen en ontbreken van automatische bewegingen.
 • Trillen van de ledematen, tong of kin
 • Stijfheid in de spieren
 • Houdingsproblemen, bijvoorbeeld voorovergebogen
 • Evenwichtsproblemen, in een latere stadium van de ziekte vergroot de kans op vallen
 • Schuifelende pasjes
 • Trager denken, vergeetachtigheid, concentratieproblemen
 • Spraakproblemen
 • Obstipatie
 • Stemmingsstoornissen (depressie)
 • Slaapstoornissen
 • Verhoogde kans op dementie, met name in een later stadium van de ziekte

Deze klachten belemmeren het uitvoeren van dagelijkse bezigheden zoals uit bed komen, aankleden en schrijven.

Behandeling

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben in het dagelijks leven te kampen met beperkingen. Hierdoor kan de uitvoering van handelingen en activiteiten moeizaam verlopen.

Binnen Roessingh bestaat er geen specifiek Parkinson-team meer. Er wordt daarom in eerste instantie naar gestreefd om patiënten voor behandeling naar eerstelijns therapeuten van ParkNet te verwijzen, een gespecialiseerd netwerk van therapeuten bij u in de buurt die geschoold zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Mocht er toch een specifieke indicatie zijn voor multidisciplinaire revalidatiebehandeling binnen Roessingh, kunnen afhankelijk van uw problematiek diverse teamleden ingeschakeld worden. Het revalidatieprogramma wordt uitgevoerd door een team dat onder de verantwoordelijkheid van een revalidatiearts valt.

Behandelteam
Het behandelteam kan bestaan uit een revalidatiearts, poliverpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, bewegingsagoog, maatschappelijk werker, psycholoog, cognitief trainer en een arbeidskundige/-onderzoeker.

Doel
Het revalidatieprogramma heeft als doel om u binnen uw mogelijkheden optimaal te laten functioneren. Dit gebeurt onder andere door het vergroten of onderhouden van de algehele conditie, het aanleren van 'cues' (prikkels van buitenaf die een bepaalde handeling stimuleren) en het trainen van motorische en communicatieve vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan allerlei activiteiten op gebied van het dagelijkse leven, werk, hobby en/of sport. Het programma wordt voor iedere patiënt, afhankelijk van de mogelijkheden, individueel vastgesteld. De partner of familie van de patiënt kan ook bij de therapieën betrokken worden.

Verwijzing

Via de neuroloog of huisarts wordt u doorverwezen naar de polikliniek van Revalidatiecentrum Roessingh. Vervolgens krijgt u een oproep voor een eerste consult bij de revalidatiearts. Tijdens dit eerste consult wordt bekeken of u in aanmerking komt voor een passend revalidatieprogramma binnen het neurologie-revalidatieteam.

Actuele wachttijden Ziekte van Parkinson

Eerste consult
5
weken
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
n.v.t.
Behandeling Klinisch
n.v.t.