Wachttijden

Wanneer u vragen heeft over onze wachttijden, kunt u telefonisch contact opnemen met het Centraal Loket: 053- 487 56 65 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur). De peildatum van deze wachttijden staat op 1 juni 2018. Deze wachttijden kunnen variëren.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.

Kinderen