Home > Werken bij

> Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden

Roessingh Concern biedt je, behalve een goed salaris, ook interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Een groot deel hiervan is vastgelegd in de CAO ziekenhuizen. Je kunt daarbij denken aan een meerkeuzesysteem waarin je tijd en geld kunt uitruilen en naar eigen wens invulling kunt geven. Hieronder vind je onze belangrijkste arbeidsvoorwaarden.

1. Ontwikkelingsmogelijkheden
Roessingh biedt een inspirerende werkplek waar je je volop kunt ontwikkelen. Niet alleen op het gebied van vakinhoudelijke ontwikkeling, maar ook met betrekking tot de persoonlijke groei als mens.

2. Eindejaarsuitkering
Aan het eind van het jaar ontvang je een eindejaarsuitkering. Je ontvangt dan 8,33% van je jaarsalaris, dat is een volledige 13e maand.

3. Gezondheid en optimale inzetbaarheid
Gezondheid en welzijn van onze medewerkers vinden we belangrijk; een evenwichtig arbeidspatroon met goede balans tussen werk en privé is gewenst. In overleg met je leidinggevende bespreek je het arbeidspatroon. Er wordt uitgegaan van het aantal te werken uren per jaar zodat op een wisselende cliëntenstroom of de privé-situatie van jou als medewerker ingespeeld kan worden.

4. Goede pensioenregeling
Werken bij Roessingh is werken in de zorg en daarmee vindt je pensioenopbouw plaats bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het PFZW biedt financiële zekerheid bij pensionering, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Je bepaalt zelf wanneer je met pensioen gaat na je 60ste. Ook ontvangt je partner pensioen als je komt te overlijden.

5. Fiscale reiskostenregeling
Je kunt bij Roessingh ook gebruikmaken van de Fiscale reiskostenregeling. Met deze regeling maak je gebruik van de fiscale ruimte op het gebied van je reiskosten. De fiscale ruimte is het verschil tussen wat een werkgever vergoedt aan reiskosten woon-werkverkeer, en wat fiscaal gezien vergoed mag worden. Een bedrag dat je anders bruto had ontvangen, mag met deze regeling netto uitbetaald worden. Een interessant fiscaal voordeel!

6. Collectieve (zorg)verzekeringen
Roessingh Concern heeft collectieve afspraken met een aantal (zorg)verzekeraars, die je een aantrekkelijke korting kunnen opleveren. Zo kun je je bijvoorbeeld met korting verzekeren voor de basisverzekering, aanvullende zorgverzekeringen en tandartsverzekeringen. Je kunt aan het begin van een kalenderjaar overstappen naar een collectieve zorgverzekeraar, ook als je daar nu nog niet verzekerd bent.
Daarnaast heeft Roessingh Concern collectieve afspraken op andere niet zorg gerelateerde verzekeringspakketten ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea.

7. Bedrijfsfysiotherapie en bedrijfsfitness
Via Sport Spectrum Roessingh kun je buiten werktijden sporten en gebruikmaken van de aanwezige faciliteiten. Ook is er de bedrijfsfitnessregeling die je korting geeft op het lidmaatschap bij Health City waarbij het mogelijk is deze op een fiscaal vriendelijke wijze te betalen. Ook bieden wij je bedrijfsfysiotherapie zodat je onder werktijd bij je werkplek een bezoek kunt brengen aan de fysiotherapeut.