Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

eHealth bij Roessingh: Telerevalidatie

Geplaatst op 28 jun. 2023

eHealth is zorg op afstand. Het doel hiervan is om de kwaliteit van zorg te verhogen, de benodigde tijd om deze zorg te leveren te verlagen en de patiënt meer eigen regie te geven. Nieuwe technieken en diensten maken het mogelijk om patiënten in de thuissituatie te monitoren maar ook te begeleiden bij de behandeling.

Klaarmaken voor de toekomst

Binnen Roessingh maken wij gebruik van een oefenportaal, genaamd Telerevalidatie. Daarmee kunnen patiënten zelfstandig onderdelen van hun behandeling uitvoeren. Dit kan niet alleen ín ons revalidatiecentrum, maar ook vanuit huis of bijvoorbeeld in de trein en zowel voor, tijdens en na de behandeling.

Cliëntenraad denkt mee
Wij zetten Telerevalidatie in toenemende mate in, in meerdere behandelprogramma’s, bij allerlei doelgroepen. Voor de verdere doorontwikkeling is de input en feedback van onze patiënten zeer gewenst. Om te brainstormen over welke kansen er liggen een welke wensen patiënten en mantelzorgers hebben, zijn we met de leden van onze Cliëntenraad in gesprek gegaan. In een interactieve sessie kregen wij veel waardevolle inzichten en ideeën waar wij mee verder kunnen.

Waarom doen we dit?
De zorgvraag zal de komende jaren blijven stijgen. Wij willen onze patiënten ook in de toekomst de best mogelijke zorg blijven bieden. Daar hoort bij dat wij met de tijd meegaan en de manier waarop wij zorg leveren klaarmaken voor de toekomst. Samen voor onze patiënten en hun mantelzorgers, zoals we dat altijd deden, doen en blijven doen.