Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh (CRR) de belangen van alle patiënten en hun naasten die in Roessingh revalideren. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Huidige samenstelling Cliëntenraad Roessingh

De cliëntenraad van Roessingh bestaat uit negen leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) patiënten of hun naasten of mensen die affiniteit met Roessingh hebben.

Leden

De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen alle patiënten van Roessingh met elke diagnose op elk gebied. Daarnaast hebben de leden speciale aandachtgebieden. Het zorgproces dient als uitgangspunt voor de gehele raad (o.a. patiënt centraal, patiënten participatie, bejegening)

Lid Aandachtsgebied Specialisatie
Threes Oude Moleman Organisatie cliëntenraad, ondersteunende en facilitaire processen Voorzitter, contactpersoon OR
Björn Schoppmann Organisatie cliëntenraad, kwaliteit en veiligheid, ondersteunende processen Vicevoorzitter, contactpersoon OR, VAR en MSB
Anita Spijker Zorgproces, ondersteunende en facilitaire processen Dwarslaesie
Arno Krikke Zorgproces, kwaliteit en veiligheid en ondersteunende processen Niet Aangeboren Hersenletsel
Belinda Wansink Zorgproces, ondersteunende en facilitaire processen Pijn, Roessingh Arbeid
Ekko Aertsen Zorgproces, ondersteunende en facilitaire processen Niet Aangeboren Hersenletsel, Roessingh Arbeid
Jan Heijligers Zorgproces, kwaliteit en veiligheid Kinderrevalidatie, contactpersoon VAR en MSB
Rob Steverink Zorgproces, organisatie cliëntenraad, ondersteunende en facilitaire processen Dwarslaesie, kinderrevalidatie, pijn

Aandachtsgebieden

Kwaliteit en veiligheid: o.a. patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, informatie veiligheid, verbeteringsprocessen en privacy.

Facilitaire processen o.a. gastvrijheid, hygiëne, huisvesting.

Ondersteunende processen o.a. financiën, ICT, informatievoorziening aan patiënten, communicatie.

Organisatie CR o.a. jaardocumenten, reglementen, ondernemingsraad, ontwikkelingen binnen de organisatie, andere cliëntenraden.

Foto cliëntenraad

Van links naar rechts: Rob Steverink, Anita Spijker, Belinda Wansink, Threes Oude Moleman, Arno Krikke, Ekko Aertsen, Björn Schoppmann, Jan Heijligers.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Roessingh volgt het beleid van Roessingh op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de patiënt. Tweemaandelijks bespreekt de cliëntenraad de gang van zaken met een van de leden van de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Informatievoorziening aan patiënten
 • Patiëntveiligheid en privacy
 • Kwaliteit van zorg
 • Bejegening
 • Verbouw en nieuwbouw
 • Hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor patiënten en bezoekers
 • Wijzigingen in de organisatie
 • Maaltijden
 • Nazorg

Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Daarnaast stelt de cliëntenraad jaarlijks speerpunten vast. Dit zijn zaken waar ze extra aandacht aan geeft. Tot en met april 2024 zijn dit:

  • Zichtbaarheid en bereikbaarheid verbeteren, onder andere via de website
  • Panelonderzoek (her-)inrichten, vernieuwen met nieuwe panelleden
  • Inzet technologie in de revalidatie, onder andere Telerevalidatie
  • Mantelzorg bij en rond revalidatie

Uw mening en ervaring telt

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in Roessingh, stuur die dan aan de cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@roessingh.nl.