Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh (CRR) de belangen van alle patiënten en hun naasten die in Roessingh revalideren. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Huidige samenstelling Cliëntenraad Roessingh

De cliëntenraad van Roessingh bestaat uit negen leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) patiënten of hun naasten of mensen die affiniteit met Roessingh hebben.

Leden

Lid Aandachtsgebied Specialisatie
Monique Voulon -voorzitter Organisatie CR en Verpleegkundig proces
Hans Oude Engberink - vicevoorzitter Organisatie CR en Ondersteunende processen (communicatie) Orthopedie/amputatie
Coby de Jong Kwaliteit en Veiligheid en Organisatie CR CVA, kinderen
Jan Schreuder Kwaliteit en Veiligheid en Facilitaire processen Niet Aangeboren Hersenletsel
Ekko Aertsen Ondersteunende processen (informatievoorziening) Niet Aangeboren Hersenletsel
Debbie Teunis Verpleegkundig proces en Facilitaire processen Pijn
Michel Beukert Ondersteunend proces (financiën) en Verpleegkundig proces Mantelzorg
Martin Grondman Ondersteunend proces en Kwaliteit en Veiligheid Niet Aangeboren Hersenletsel

Aandachtsgebieden

Kwaliteit en veiligheid o.a. patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, informatie veiligheid, verbeteringsprocessen en privacy.

Verpleegkundig proces o.a. patiënt centraal, patiënten participatie, bejegening.

Facilitaire processen o.a. gastvrijheid, hygiëne, huisvesting.

Ondersteunende processen o.a. financiën, ICT, informatievoorziening aan patiënten, communicatie.

Organisatie CR o.a. jaardocumenten, reglementen, ondernemingsraad, ontwikkelingen binnen de organisatie, andere cliëntenraden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Roessingh volgt het beleid van Roessingh op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de patiënt. Tweemaandelijks bespreekt de cliëntenraad de gang van zaken met een van de leden van de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Informatievoorziening aan patiënten
 • Patiëntveiligheid en privacy
 • Kwaliteit van zorg
 • Bejegening
 • Verbouw en nieuwbouw
 • Hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor patiënten en bezoekers
 • Wijzigingen in de organisatie
 • Maaltijden
 • Nazorg

Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Daarnaast stelt de cliëntenraad jaarlijks speerpunten vast. Dit zijn zaken waar ze extra aandacht aan geeft. In 2021 zijn dit: patie

 • Patiëntenparticipatie
 • Hospitality

Uw mening en ervaring telt

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in Roessingh, stuur die dan aan de cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@roessingh.nl.