Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Cliëntenraad

Om de kwaliteit van zorg te bevorderen en het verblijf van patiënten zo optimaal mogelijk te maken, behartigt de Cliëntenraad Roessingh (CRR) de belangen van alle patiënten en hun naasten die in Roessingh revalideren. De Wet Medezeggenschap Cliëntenraden (WMZC) regelt de medezeggenschap van patiënten die in ziekenhuizen worden opgenomen.

Huidige samenstelling Cliëntenraad Roessingh

De cliëntenraad van Roessingh bestaat uit negen leden die op basis van eigen overtuiging en motivatie gezamenlijk een team vormen. Dit zijn (oud) patiënten of hun naasten of mensen die affiniteit met Roessingh hebben.

Leden

De leden van de Cliëntenraad vertegenwoordigen alle patiënten van Roessingh met elke diagnose op elk gebied. Daarnaast hebben de leden speciale aandachtgebieden. Het zorgproces dient als uitgangspunt voor de gehele raad (o.a. patiënt centraal, patiënten participatie, bejegening)

Lid Aandachtsgebied Specialisatie
Jan Schreuder Kwaliteit en veiligheid en zorgproces Niet Aangeboren Hersenletsel / contactpersoon VAR
Ekko Aertsen Ondersteunende processen (communicatie/panel) en zorgproces Niet Aangeboren Hersenletsel
Debbie Teunis Zorgproces, ondersteunende processen (financiën), facilitaire processen Pijn
Michel Beukert Ondersteunende processen (financiën) en zorgproces Mantelzorg
Threes Oude Moleman Organisatie cliëntenraad, ondersteunende processen (communicatie) en zorgproces Voorzitter
Bjorn Schoppmann Organisatie cliëntenraad, zorgproces en kwaliteit en veiligheid Vicevoorzitter, Niet Aangeboren Hersenletsel
Jan Heijligers Zorgproces, ondersteunende processen en kwaliteit en veiligheid (VIPP, NEN normering, AVG, Privacy) Kinderrevalidatie, contactpersoon VAR
Rob Steverink Zorgproces, organisatie cliëntenraad, facilitaire processen en ondersteunende processen (financiën) Dwarslaesie

Aandachtsgebieden

Kwaliteit en veiligheid: o.a. patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, informatie veiligheid, verbeteringsprocessen en privacy.

Facilitaire processen o.a. gastvrijheid, hygiëne, huisvesting.

Ondersteunende processen o.a. financiën, ICT, informatievoorziening aan patiënten, communicatie.

Organisatie CR o.a. jaardocumenten, reglementen, ondernemingsraad, ontwikkelingen binnen de organisatie, andere cliëntenraden.

Foto cliëntenraad

Van links naar rechts: Michel Beukert, Threes Oude Moleman, Ekko Aertsen, Jan Schreuder, Jan Heijligers, Björn Schoppmann. Zittend: Debby Teunis en Rob Steverink.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Roessingh volgt het beleid van Roessingh op de voet. Zij verdiept zich hierin vanuit het perspectief van de patiënt. Tweemaandelijks bespreekt de cliëntenraad de gang van zaken met een van de leden van de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad heeft onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Informatievoorziening aan patiënten
 • Patiëntveiligheid en privacy
 • Kwaliteit van zorg
 • Bejegening
 • Verbouw en nieuwbouw
 • Hygiëne, gastvrijheid en veiligheid voor patiënten en bezoekers
 • Wijzigingen in de organisatie
 • Maaltijden
 • Nazorg

Meer informatie vindt u in het jaarverslag.

Daarnaast stelt de cliëntenraad jaarlijks speerpunten vast. Dit zijn zaken waar ze extra aandacht aan geeft. In 2021 zijn dit:

 • Patiëntenparticipatie
 • Hospitality

Uw mening en ervaring telt

Uw mening telt. Heeft u adviezen of opmerkingen over de behandeling, verpleging of het verblijf in Roessingh, stuur die dan aan de cliëntenraad via: clientenraad@roessingh.nl.

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. Hiervoor kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@roessingh.nl.