Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Resultaten panelonderzoek gezonde leefstijl

Geplaatst op 21 sep. 2022

Alle respondenten vinden een gezonde leefstijl belangrijk, 80% zelfs heel belangrijk. Ook bijna alle respondenten zijn hier zelf actief mee bezig, 70% zelfs heel actief.

In mei 2022 heeft Roessingh, samen met de cliëntenraad een panelonderzoek uitgevoerd over gezonde leefstijl. Het onderzoek geeft inzicht hoe belangrijk mensen dit vinden en of ze er actief mee bezig zijn, maar ook wat mensen eventueel tegenhoudt om met een gezonde leefstijl bezig te zijn en waar zij hulp (coaching, advies, begeleiding) bij zouden kunnen gebruiken. Daarnaast geven de resultaten een indruk wat men van Roessingh verwacht wat betreft aandacht voor een gezonde leefstijl tijdens de revalidatie.

Conclusie: Om een gezonde leefstijl tijdens een revalidatiebehandeling te behouden is een individuele aanpak van belang, afgestemd op de behoeften en omstandigheden van de patiënt.

Welke aspecten van een gezonde leefstijl horen thuis in de revalidatiebehandeling? Het meest genoemde aspect is preventie (het voorkomen van gezondheidsproblemen) samen met persoonlijk advies voor een gezonde leefstijl (resp. door 68% en 64%). Bijna de helft van de respondenten vindt het belangrijk dat in de revalidatie tips worden gegeven voor na de behandeling. Ruim 40% vindt aandacht voor voorlichting over gezonde leefstijl belangrijk, en een even grote groep vindt begeleiding bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl belangrijk.


Tips van panelleden

Het meest genoemd is een persoonlijke en individuele aanpak, die rekening houdt met wat de patiënt wil. Ook wordt het inrichten van een speciaal spreekuur over dit onderwerp genoemd en de vinger aan de pols houden, ook na de behandeling.

Bekijk hier de samenvatting van het onderzoek.

Ook benieuwd naar andere onderzoeksresultaten? Bekijk dan deze pagina