Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

ANBI

Stichting Revalidatiecentrum Roessingh heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status.

Algemene informatie

  • Statutaire naam: Stichting Revalidatiecentrum Roessingh
  • Bekend als: Roessingh
  • RSIN: 002948096
  • Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede
  • Postadres: Postbus 310, 7500 AH Enschede

Doelstelling Stichting Revalidatiecentrum Roessingh

De stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen, het bieden van verantwoorde zorg voor patiënten die voornamelijk door een lichamelijke beperking gehandicapt zijn in staat te stellen om zo zelfstandig mogelijk te leven en om te werken aan een nieuw betekenisvol toekomstperspectief.

Beleidsplan

In het strategisch beleidsplan 2020-2025 vindt u het beleid van Roessingh.

Bestuur en toezicht

Roessingh heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur, het gevoerde beleid en treedt daarnaast op als klankbord voor de Raad van Bestuur. Meer informatie vindt u op de pagina Bestuur en toezicht Stichting Revalidatiecentrum Roessingh. De samenstelling van het bestuur van de Stichting Revalidatiecentrum Roessingh wordt daarnaast uitgebreid beschreven in het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht voor de Stichting Revalidatiecentrum Roessingh is wettelijk genormeerd en wordt uitgebreid beschreven in de jaardocumenten van de Stichting Revalidatiecentrum Roessingh.

Het personeel van de Stichting Revalidatiecentrum Roessingh wordt beloond volgens de cao-ziekenhuizen.

Regeling schenkingen

In de gedragscode Sociale Veiligheid staat beschreven welke regels van toepassing zijn bij het aanvaarden van geschenken, uitnodigingen en/of vergoedingen. Deze regeling is van toepassing op alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst met Roessingh en alle overige medewerkers die namens Roessingh werkzaamheden verrichten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in het jaarverslagen de jaarrekening, zie hieronder.

Jaarrekening

Een actueel verslag van de financiële verantwoording kunt u vinden in de jaarrekening.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018