Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over

Huisregels

Bij Roessingh proberen we de omgeving zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom gelden er ook een aantal huisregels en hebben we beleid voor bepaalde zaken.

Roken

Op het terrein van Roessingh geldt een algemeen rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de glazen rookruimte bij het fietsenhok naast de hoofdingang.

Alcoholgebruik

Het is binnen het revalidatiecentrum niet toegestaan alcoholhoudende drank te gebruiken.

Hoe gaan we met elkaar om?

Voor een goede revalidatie is veiligheid heel belangrijk. Ook in het omgaan met elkaar moet iedereen zich veilig voelen. Het doel is daarbij een veilige omgeving voor patiënten, familie en vrienden en medewerkers te creëren. Lees meer over de omgang met elkaar.

Honden

Het is niet toegestaan om honden mee naar binnen te nemen bij Roessingh.

Uitzondering
Hulphonden mogen wel naar binnen bij Roessingh.

Signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

Iedereen (patiënten en naasten) kan bij Roessingh, Centrum voor Revalidatie, veilig terecht met signalen over huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor patiënten is de revalidatiearts het eerste aanspreekpunt over dit onderwerp. Mocht u zelf of in uw omgeving te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling of hier vermoedens over hebben, dan kunt u hier met de revalidatiearts over spreken. Uw arts kan u helpen en adviseren.

U kunt voor advies of hulp ook terecht bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar) of kijk op de website van Veilig Thuis.

Binnen Roessingh werkt iedereen volgens de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Opnames maken

Geluidsopnames gesprekken zorgprofessional
Wilt u, bijvoorbeeld met uw telefoon, geluidsopnames maken van gesprekken met uw zorgprofessional(s)? Dat is mogelijk. Geef dit dan aan bij uw zorgprofessional(s) voorafgaand aan uw gesprek. Samen vult u hiervoor een formulier in. Uw zorgprofessional heeft toegang tot dit formulier. Het verspreiden van zulke opnames buiten de privésfeer is zonder onze toestemming wettelijk niet toegestaan.

Beelden maken in een openbare ruimte
Wilt u een foto/filmpje maken in een openbare ruimte bij Roessingh (voor bijvoorbeeld uw Facebookprofiel), vraag dan vooraf toestemming aan de personen die op de foto staan. Dit geldt ook voor het personeel van Roessingh dat op de foto komt. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat de ouders/verzorgers toestemming dienen te geven.