Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Bewegingsagogie

De bewegingsagoog houdt zich bezig met het aanbieden van sport- en bewegingsactiviteiten. Deze hebben tot doel een bijdrage te leveren aan de psychosociale, lichamelijke en emotionele ontwikkeling. Ook helpt de bewegingsagoog u met het realiseren van een voor u zo optimaal mogelijke wijze van bewegen, zodat u dit in de toekomst verder kunt voortzetten in uw eigen omgeving.

Bewustwording

Bewegingsagogie biedt u inzicht in uw bewegende en conditionele mogelijkheden en in de principes van belasting/belastbaarheid. Tegelijkertijd geeft het u handvatten om uw eigen mogelijkheden uit te breiden. U doet ervaring op ten aanzien van bewustwording van uw eigen (bewegings)patronen en u kunt oefenen met ander (bewegings)gedrag.

Voor wie?

Bewegingsagogie richt zich op het begeleiden en behandelen van patiënten. Dat kan door sport, spel en andere vormen van bewegen. Het gaat erom, mensen die door hun ziekte/aandoening weinig of niet adequaat bewegen, uit te nodigen om in beweging te komen.

Werkwijze

U bent doorverwezen door uw behandelend revalidatiearts of team naar de bewegingsagogie. U wordt eerst uitgenodigd voor een intake. Tijdens dit intakegesprek zal de bewegingsagoog samen met u een behandelplan opstellen, met daarin uw hulpvraag binnen het bewegen. Tevens wordt u uitgelegd wat de bewegingsagogie doet. Het behandelplan wordt vervolgens aan het betreffende team voorgelegd en besproken, om een goede afstemming te krijgen. De voorgestelde bewegingsagogische activiteiten zullen dan zo snel mogelijk op uw therapiekaart gepland worden.

Doelen

  • (Her)oriëntatie eigen bewegingsmogelijkheden
  • Bewegingsvaardigheden aanleren
  • Vertrouwen krijgen in het lichaam/ succeservaringen opdoen
  • Conditie, kracht en mobiliteit vergroten
  • Functionele vaardigheden vergroten
  • Inzicht in een goede balans tussen belasting/belastbaarheid
  • Advies omtrent gezonde leefstijl
  • Bewegingsangst reduceren
  • Continueren van bewegingsactiviteiten na revalidatie

Activiteiten

Sport en spel
In de sportzaal maakt u kennis met allerlei sportactiviteiten (badminton, (tafel)tennis, balsporten etc.). Dit kan zowel in groepsverband als individueel. De activiteiten worden aangepast aan uw fysieke mogelijkheden. U wordt uitgedaagd in het 'spontane' vrije bewegen. Op deze manier ervaart u waar uw fysieke mogelijkheden liggen.

Functionele trainingstherapie
Binnen de functionele trainingstherapie gaat u trainen aan de hand van de functionele doelen die gesteld zijn. Denk hierbij aan een afstand weer kunnen wandelen/fietsen, bukken, tillen of reiken.

Conditietraining
Binnen de conditietraining kan het accent liggen op opbouw van uithoudingsvermogen en kracht. U krijgt handvatten om dit in de toekomst te kunnen voortzetten in een sportschool in uw eigen omgeving. Tijdens de training wordt u geregeld getest om de voortgang van uw training te kunnen meten. Ook kan het accent liggen op het vinden van een goede balans tussen de belasting die er gevraagd wordt en uw eigen belastbaarheid.

Zwemmen
In een zwembad met water van ongeveer 31,5 graden en een verstelbare bodem krijgt u een (her)introductie in het zwemmen of leert u op een andere passende wijze met uw klachten of beperkingen te zwemmen.

Rolstoeltraining
In de sportzaal of buiten, worden de (basis)vaardigheden aangeleerd omtrent het rolstoelrijden. Denk hierbij aan het op een juiste manier de rolstoel aandrijven, bochtjes draaien en het nemen van drempels.

Valtraining
Wanneer u angst of een vergroot risico heeft op vallen, kunt u leren valbreken. Dit wordt stapsgewijs opgebouwd waarbij gebruik gemaakt wordt van (dikke) matten. Het accent kan ook liggen op het opstaan vanaf de grond.

Nordic walking
Individueel en onder begeleiding leert u buiten stapsgewijs de techniek van nordic walking. Doelen hierbij zijn onder andere loopafstand vergroten, balans verbeteren, functioneel trainen van een aangedane arm en het vinden van een vorm van actieve ontspanning.

Spinbiken
Onder begeleiding krijgt u een (her)introductie in spinbiken om dit in uw thuissituatie te kunnen voortzetten. Tevens kan spinbiken worden ingezet om de conditie op te bouwen.

Runningtherapie
Onder begeleiding wordt u geholpen in de basis van hardlopen. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van een hardloopband of wordt ervoor gekozen om naar buiten te gaan.

Psychomotorische therapie

In een gesloten groep van maximaal zes personen wordt er gedurende acht weken aan de hand van thema's gewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lichaamsbewustwording, grenzen leren aangeven, samenwerken en communicatie. U leert middels (bewegings)activiteiten en bewustwordingsoefeningen uw lichaam beter aan te voelen en wordt begeleid in het experimenteren met ander gedrag.

Lees meer over psychomotorische therapie

Sportinformatie

Aan het eind van de behandeling heeft u een afsluitend gesprek met een bewegingsagoog. Tijdens dit gesprek worden de doelen geëvalueerd. Tevens wordt er geïnventariseerd waar u verder mee gaat met bewegen in uw eigen omgeving. Wanneer nodig zal de bewegingsagoog dit met u uit gaan zoeken. Voor alle therapieën is het aan te raden om makkelijk zittende kleding te dragen. Wanneer dat nodig is (zoals activiteiten buiten) neemt u (wandel)schoenen en een jas mee. In het zwembad neemt u zelf badkleding en een handdoek mee. Wanneer dit mogelijk is worden badslippers geadviseerd. Om hygiënische redenen wordt een handdoek geadviseerd tijdens de meer actieve activiteiten (zoals conditietraining/spinbiken).