Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Dwarslaesie revalidatie

Revalidatiecentrum Roessingh is gespecialiseerd in de revalidatie van mensen met een dwarslaesie. Ons revalidatiecentrum kan alle vormen van dwarslaesie behandelen.

Voor wie?

Roessingh kan alle vormen van dwarslaesie behandelen, of u nu een lage, hoge, incomplete of complete dwarslaesie heeft. Het dwarslaesieteam behandelt behalve mensen met een dwarslaesie ook mensen met Multiple Sclerose en Guillain Barré.

Behandeling

De behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch gebeuren. De revalidatie is opgedeeld in drie fases.

Voorbereidingsfase
De eerste weken worden gebruikt om uw specifieke situatie in kaart te brengen en daarop de behandeldoelen af te stemmen. Ook wordt in deze periode al samen met u de duur van de revalidatie en waar u naar na de behandeling naar toe zult gaan bepaald.

Revalidatiefase
Vervolgens begint de actieve revalidatiefase. Hierin zijn de gestelde behandeldoelen leidraad voor de therapieën. Elke zes weken wordt de voortgang besproken in een teambespreking. In deze bespreking worden de gestelde doelen geëvalueerd, wordt bekeken of er doelen moeten worden bijgesteld en wordt bekeken of de gestelde ontslagbestemming en -datum nog haalbaar is. Als u klinisch wordt behandeld, dan bent u samen met uw partner of naaste bij deze bespreking aanwezig.

Ontslagfase
In deze fase worden de voorbereidingen getroffen voor ontslag naar huis, tijdelijke woning of woongelegenheid.

Doel
Centraal in de revalidatie staat wat u als patiënt wilt bereiken. Aan de hand van uw revalidatiedoelen en de expertise van de behandelaars wordt het behandelplan opgesteld.

Behandelteam
Omdat er vaak sprake is van een combinatie van problemen, krijgt u tijdens de behandeling niet alleen te maken met een revalidatiearts, maar met een heel team van behandelaars en therapeuten. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat u op elk onderdeel van de behandeling zo goed mogelijk begeleid wordt. Het behandelteam wordt geleid door de revalidatiearts en bestaat uit:

 • Verpleegkundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychologen
 • Bewegingsagogen
 • Arbeidstherapeuten
 • Activiteitentherapeuten
 • Diëtisten
 • Ervaringsdeskundige
 • Revalidatietechnici

Als het nodig is worden artsen uit het ziekenhuis bij de behandeling betrokken.

Specialisaties

Behalve dit basisprogramma biedt Roessingh specialistische revalidatiezorg voor mensen met een dwarslaesie. In principe kan ons revalidatiecentrum alle voorkomende problemen behandelen. Het revalidatiecentrum is daarbij extra gespecialiseerd in spasticiteitsbehandeling en handrevalidatie. Ook heeft Roessingh een nazorgpoli waar u met vragen en problemen terecht kunt na uw ontslag uit het revalidatiecentrum. Lees meer over de nazorgpoli dwarslaesie.