Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Neurohandchirurgie

Mensen met een verstoorde arm- en handfunctie door een neurologische aandoening, zoals een hoge dwarslaesie, CVA of perifeer zenuwletsel hebben in de meeste gevallen te maken met arm-handfunctieverlies. Dankzij een samenwerking tussen Roessingh, Ziekenhuisgroep Twente en Medisch Spectrum Twente kan met reconstructieve arm-handchirurgie het gebruik van de arm en de hand worden verbeterd.

Voor wie?

Reconstructieve arm-handchirurgie biedt mensen met een cervicale dwarslaesie een mogelijkheid om de arm- en handfunctie te verbeteren. Ook mensen met verstoorde arm- en handfunctie door andere neurologische aandoeningen, zoals een CVA of perifeer zenuwletsel, kunnen voor deze behandeling in aanmerking komen.

Dwarslaesie

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor dwarslaesie patiënten.

Behandelmogelijkheden

Arm-handchirurgie kan variëren van een enkelvoudige operatie aan bijvoorbeeld de duim tot een complexe ingreep, waarbij meerdere spieren, pezen of zenuwen geopereerd moeten worden.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden en handrevalidatie na een operatie. Vaak is een combinatie van meerdere operatieve ingrepen nodig om een optimaal resultaat te behalen aan uw arm-hand.

Het doel is altijd het vergroten van de functionaliteit, het verminderen van pijn, verbeteren van hygiëneproblemen of het verbeteren van het uiterlijk van uw arm of hand. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de mate van uitval van spierfunctie en aanwezige contracturen (bewegingsbeperking) en/of spasticiteit.

Indien u meer informatie wil over de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn, neemt u dan contact op met ons team.

Doelen:

 • strekken van de elleboog
 • beter positioneren van de arm
 • heffen van de pols
 • grijpen met duim en vingers
 • (passief of actief) openen van de hand
 • beter positioneren van de duim
 • verminderen van hinderlijke spasticiteit van spieren
 • verbeteren van de stand van een of meerdere gewrichten
Arm-handchirurgie

Arm-handchirurgie is mogelijk voor zowel patiënten met een complete- als incomplete cervicale dwarslaesie. Deze operatie kan worden uitgevoerd bij patiënten van alle leeftijden met een dwarslaesie van lnager dan 1 jaar. Het doel van elke operatie is het vergroten van de functionaliteit. Praktisch gezien houdt dit in dat u in het dagelijks leven moeite heeft met het pakken, verplaatsen en neerzetten van bepaalde voorwerpen. De operatie maakt dit tot op zekere hoogte weer mogelijk. Er wordt bij een operatie gestreefd naar een actieve strekking van de elleboog, een grijpfunctie van de vingers en een grijpfunctie tussen duim en wijsvinger.

De operatietechnieken die worden toegepast zijn:

 • fixeren van een pees (tenodese)
 • verplaatsen van een pees (pees transposities)
 • fixeren van een gewricht (artrodese)

Vaak is een combinatie van procedures nodig.

Contractuurbehandeling

Contracturen ontstaan door verkortingen van spieren/pezen of door verkortingen van gewrichtskapsels of -banden. In beide gevallen is de volledige beweeglijkheid in een gewricht niet mogelijk. Hierdoor ontstaat een bewegingsbeperking.

Een bewegingsbeperking kan opgeheven of verminderd worden door een niet chirurgische behandeling: fysiotherapie en/of ergotherapie. Heeft deze methode onvoldoende effect, dan is een chirurgische behandeling mogelijk een optie.

De niet chirurgische behandeling zal bestaan uit rekken van spieren, doorbewegen van gewrichten en het aanleggen en dragen van spalken. Conservatieve therapie kan voorafgaand aan arm-handchirurgie nodig zijn. De chirurgische behandeling is gericht op het verlengen van pezen of het creëren van ruimte in gewrichtskapsels en -banden.

Spasmebehandeling met medicijnen

Een spasme is een ongecontroleerde spieraanspanning ten gevolge van neurologische schade. Dit kan zich voordoen in geheel of gedeeltelijk verlamde spieren. Wanneer de spasticiteit als hinderlijk of beperkend wordt ervaren, kan deze behandeld worden.

Verkorting van spieren kan ontstaan als gevolg van spasme. Bij arm-handchirurgie wordt spasticiteit in de arm en/of hand behandeld.

Spasticiteit kan behandeld worden door een revalidatiearts met tabletten of injecties in de spastische spier(en). Beide opties hebben een verlagend effect op de spierspanning. Het verschil tussen beide behandelingen is dat tabletten effect hebben op alle spieren in het lichaam en een injectie een plaatselijk effect heeft. Er kan geïnjecteerd worden met botuline toxine (botox) of met lidocaïne. Het effect van een injectie met botox blijft 3 tot 6 maanden bestaan. Als het lastig is om het effect van botox vooraf in te schatten, kan er eerst een proefbehandeling gedaan worden met een injectie lidocaïne. Lidocaïne is slechts een aantal uren werkzaam. Tijdens de werkzame uren van de injectie, wordt er samen met de fysio- en ergotherapeut beoordeeld of dit het gewenste effect oplevert. Op basis van een geslaagde proefbehandeling met lidocaïne kan er alsnog besloten worden om te vervolgen met een injectie botox.

Spasmebehandeling door operatie

Doordat een spastische spier constant op spanning staat, kan de beweeglijkheid van gewrichten afnemen. Een spier die constant gespannen is, heeft de neiging te verkorten. Afhankelijk van de mate van spasticiteit zijn er operatieve behandelmogelijkheden:

 • Verlenging van de pezen van de spastische spieren: hierdoor ontstaat er weer meer lengte van de pees waardoor de beweeglijkheid wordt verbeterd.
 • Selectieve neurotomie: een gedeeltelijke doorsnijding van de zenuwtakjes die naar de spastische spier gaan zonder dat de spierkracht geheel verloren gaat of aanrakingsgevoel wordt verminderd. De spasticiteit van de spier wordt hierdoor minder.
Zenuwchirurgie

Zenuwchirurgie is een relatief nieuwe ingreep voor patiënten met een dwarslaesie. Bij een zenuwtransfer wordt een zenuw van boven het niveau van de dwarslaesie op een zenuw gezet onder het dwarslaesieniveau, op een zenuw die niet functioneert.

Er is op dit moment zenuwchirurgie mogelijk ten behoeve van het openen van de hand (SPIN) en/of het sluiten van de hand (AIN).

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de meest gunstige omstandigheden om dit soort operaties te laten slagen. Een aantal belangrijke voorwaarden om wel of niet in aanmerking te komen voor een dergelijke procedure zijn:

 • Het dwarslaesieniveau ligt op de hoogte van C5, C6, C7 of C8.
 • De dwarslaesie bestaat maximaal 1,5 jaar waarbij geldt: des te eerder de chirurgie uitgevoerd wordt na het ontstaan van de dwarslaesie, des te beter de kans op een goed resultaat.

Het resultaat van een zenuwtransfer wordt pas duidelijk na minimaal 6 maanden tot een jaar na de operatie.

Werkwijze

De volledige procedure is opgedeeld in drie fases, namelijk de screening, de operatie en de revalidatie. Lees hieronder wat welke fase inhoudt.

Screening

Voor dwarslaesie patiënten bestaat de mogelijkheid om in uw eigen revalidatiecentrum gezien te worden door leden van het zogenoemde handenteam van Roessingh. Zij zullen samen met uw eigen arts en therapeuten bekijken of er mogelijkheden bestaan voor operatie. Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u voor een volledige screening verwezen worden naar Roessingh. Maak uw interesse kenbaar bij uw eigen revalidatiearts.

Uw revalidatiearts zal met u bespreken voor welke screening u in aanmerking komt. Er zijn twee soorten screenings:

 • Gericht op het beoordelen of u in aanmerking komt voor zenuwchirurgie of
 • gericht op het beoordelen of u in aanmerking komt voor contractuurbehandeling, spasmebehandeling bij dwarslaesie patiënten en reconstructieve handchirurgie:

Screening zenuwchirurgie
De screening bestaat uit één middag in het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. U wordt apart gezien door de ergotherapeut en de fysiotherapeut en vervolgens samen door de plastisch chirurg, neuroloog en revalidatiearts. Aansluitend heeft u een EMG-onderzoek. Door middel van elektrische schokjes wordt getest of de zenuwen in uw arm geschikt zijn voor een operatie. Na het EMG-onderzoek heeft u een afsluitend gesprek waar de bevindingen met u worden besproken. Het doel is om in één dag te beoordelen of u in aanmerking komt voor zenuwchirurgie.

Screening contractuurbehandeling, spasmebehandeling bij dwarslaesie patiënten en reconstructieve handchirurgie
De screening in Roessingh bestaat uit één dagdeel. U wordt eerst apart gezien door de ergotherapeut en de fysiotherapeut en vervolgens door de plastisch chirurg samen met de revalidatiearts. Aansluitend wordt u gezien door het gehele handenteam waar de bevindingen met u worden besproken. Het doel is het uitgebreid in kaart brengen van uw huidige handfunctie en uw hulpvraag.

Op basis van de onderzoeksgegevens en uw hulpvraag wordt door het handenteam direct advies uitgebracht.

Operatie

Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie wordt de operatie gepland bij het Medisch Spectrum Twente (Enschede) of Ziekenhuisgroep Twente (Almelo of Hengelo). Dit kan afhankelijk zijn van wachttijden en de soort ingreep aan uw arm of hand. In alle ziekenhuizen zijn dezelfde plastisch chirurgen werkzaam. De operatie wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg in samenwerking met een therapeut of revalidatiearts. Na de operatie verblijft u één nacht in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt u, afhankelijk van de soort ingreep, klinisch opgenomen in Roessingh.

Houd er rekening mee dat uw arm na de operatie is ingegipst.

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie wordt u voorafgaand aan de operatie uitgebreid onderzocht door de chirurg en de anesthesist. Daarnaast is het van belang dat u zorgt voor een optimale lichamelijke conditie voor de operatie.

Revalidatie

De revalidatie start aansluitend aan de ziekenhuisopname. U wordt minimaal twee weken opgenomen in Roessingh. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om poliklinisch te revalideren in Roessingh. Dit is afhankelijk van de chirurgische ingreep die is uitgevoerd. Eén of twee dagen na de operatie wordt het gips verwijdert en krijgt u een oefenspalk. U gaat tijdens de opname oefenen met een fysio- en ergotherapeut zowel tijdens individuele- als groepstherapieën. Daarnaast wordt er samen met u gekeken naar hoe u in de thuissituatie zelf uw arm en hand verder gaat trainen. Meestal verwijzen wij u daarna door naar een revalidatiecentrum of therapeut bij u in de buurt. Afhankelijk van het verloop van de revalidatie worden vervolgafspraken voor controles gemaakt in Roessingh.

De periode vanaf de operatie tot aan het moment dat u de arm of hand weer volledig kunt belasten, duurt ongeveer drie maanden. Wanneer er meerdere operaties geadviseerd worden, zal dit per operatie drie maanden zijn. Bij zenuwchirurgie is uw arm/hand na 4 weken weer belastbaar, maar het resultaat van de zenuwchirurgie wordt pas zichtbaar na minimaal 6 maanden.

CVA

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor CVA patiënten.

Behandelmogelijkheden

Arm-handchirurgie kan variëren van een enkelvoudige operatie aan bijvoorbeeld de duim tot een complexe ingreep, waarbij meerdere spieren/pezen of zenuwen geopereerd moeten worden.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden en handrevalidatie na een operatie.

Doelen voor een operatie kunnen zijn: verminderen van pijn, verbeteren van hygiëne, vergroten van de functionele inzetbaarheid van de arm/hand of verbeteren van het uiterlijk van uw arm of hand.

De mogelijkheden zijn afhankelijk van de mate van uitval van spierfunctie en aanwezige contracturen en/of spasticiteit.

Indien u meer informatie wil over de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn, neemt u dan contact op met ons team.

Contractuurbehandeling

Contracturen ontstaan door verkortingen van spieren en pezen of door verkortingen van gewrichtskapsels of -banden. In beide gevallen is de volledige beweeglijkheid in een gewricht niet mogelijk. Hierdoor ontstaat een bewegingsbeperking.

Een bewegingsbeperking kan opgeheven of verminderd worden door conservatieve behandeling: fysiotherapie en/of ergotherapie. Heeft deze methode onvoldoende effect, dan is een chirurgische behandeling mogelijk een optie.

De niet chirurgische behandeling zal bestaan uit rekken van spieren, doorbewegen van gewrichten en het aanleggen en dragen van spalken. Conservatieve therapie kan voorafgaand aan arm-handchirurgie nodig zijn. De chirurgische behandeling is gericht op het verlengen van pezen of het creëren van ruimte in gewrichtskapsels en -banden. In uitzonderlijke gevallen kan er gekozen worden voor het vastzetten van een gewricht.

Spasmebehandeling met medicijnen

Een spasme is een ongecontroleerde spieraanspanning ten gevolge van neurologische schade. Dit kan zich voordoen in geheel of gedeeltelijk verlamde spieren. Wanneer de spasticiteit als hinderlijk of beperkend wordt ervaren, kan deze behandeld worden.

Verkorting van spieren kan ontstaan als gevolg van spasme. Bij arm-handchirurgie wordt spasticiteit in de arm en/of hand behandeld.

Spasticiteit kan behandeld worden door een revalidatiearts met tabletten of injecties in de spastische spier(en). Beide opties hebben een verlagend effect op de spierspanning. Het verschil tussen beide behandelingen is dat tabletten effect hebben op alle spieren in het lichaam en een injectie een plaatselijk effect heeft. Er kan geïnjecteerd worden met botuline toxine (botox) of met lidocaïne. Het effect van een injectie met botuline toxine blijft 3 tot 6 maanden bestaan. Als het lastig is om het effect van botuline toxine vooraf in te schatten, kan er eerst een proefbehandeling gedaan worden met een injectie lidocaïne. Lidocaïne is slechts een aantal uren werkzaam. Tijdens de werkzame uren van de injectie kan samen met de fysio- en ergotherapeut beoordeeld worden of dit het gewenste effect oplevert. Op basis van een geslaagde proefbehandeling met lidocaïne kan er alsnog besloten worden om te vervolgen met een injectie met botuline toxine.

Spasmebehandeling door operatie

Doordat een spastische spier constant op spanning staat, kan de bewegelijkheid van gewrichten afnemen. Een spier die constant gespannen is heeft de neiging te verkorten. Afhankelijk van de mate van spasticiteit zijn er operatieve behandelmogelijkheden:

 • Verlenging van de pezen van de spastische spieren: hierdoor ontstaat er weer meer lengte van de pees waardoor de beweeglijkheid wordt verbeterd.
 • Selectieve neurotomie: een gedeeltelijke doorsnijding van de zenuwtakjes die naar de spastische spier gaan zonder dat er spierkracht geheel verloren gaat of aanrakingsgevoel wordt verminderd. De spasticiteit van de spier wordt minder.

Werkwijze

De volledige procedure is opgedeeld in drie fases, namelijk de screening, de operatie en de revalidatie. Lees hieronder wat welke fase inhoudt.

Screening

De screening in Roessingh bestaat uit twee delen. U begint altijd met een screening bij Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) om de problemen aan uw arm- of hand in kaart te brengen. Tijdens deze screening is het ook al mogelijk om, indien u daarvoor in aanmerking komt, een proefinjectie met lidocaïne te doen. Aan het einde van deze screening wordt er direct een advies uitgebracht.

Dit kan gericht zijn op therapie of botuline toxine behandeling, maar ook een doorverwijzing naar het zogenoemde handenteam van Roessingh, samen met de plastisch chirurgen, is mogelijk. Het handenteam van Roessingh bestaat uit plastisch chirurgen, revalidatieartsen en therapeuten. Het team bekijkt samen met u welke operatiemogelijkheden er zijn.

Operatie

Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie wordt de operatie gepland bij het Medisch Spectrum Twente (Enschede) of Ziekenhuisgroep Twente (Almelo of Hengelo). Dit kan afhankelijk zijn van wachttijden en de soort ingreep aan uw arm of hand. In alle ziekenhuizen zijn dezelfde plastisch chirurgen werkzaam. De operatie wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg in samenwerking met een therapeut of revalidatiearts. Na de operatie verblijft u één nacht in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt u, afhankelijk van de soort ingreep, klinisch opgenomen in Roessingh.

Houd er rekening mee dat uw arm na de operatie is ingegipst.

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie, wordt u voorafgaand aan de operatie uitgebreid onderzocht door de chirurg en de anesthesist. Daarnaast is het van belang dat u zorgt voor een optimale lichamelijke conditie voor operatie.

Revalidatie

De revalidatie start aansluitend aan de ziekenhuisopname. U wordt minimaal twee weken opgenomen in Roessingh. De nabehandeling varieert per soort ingreep. Dat betekent bijvoorbeeld dat u bij de ene ingreep een week lang gips om uw arm/hand hebt en bij de andere ingreep na twee dagen een oefenspalk krijgt. U gaat tijdens de opname oefenen met een fysiotherapeut en ergotherapeut, zowel tijdens individuele- als groepstherapieën. Daarnaast wordt er samen met u gekeken naar hoe u in de thuissituatie zelf uw arm en hand verder gaat trainen. Meestal verwijzen wij u daarna door naar een therapeut bij u in de buurt. Afhankelijk van het verloop van de revalidatie, worden vervolgafspraken voor controles gemaakt in Roessingh.

De periode vanaf de operatie tot aan het moment dat u de arm of hand weer volledig kunt belasten, duurt ongeveer drie maanden. Wanneer er meerdere operaties geadviseerd worden, zal dit per operatie drie maanden zijn.

Overige aandoeningen

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor patiënten met overige aandoeningen.

Aandoeningen

Indien u arm-handfunctieverlies hebt vanwege een neurologische aandoening zoals perifeer zenuwletsel, een neuromusculaire aandoening of plexus brachialisletsel, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor arm- handchirurgie.

Behandelmogelijkheden

Arm-handchirurgie kan variëren van een enkelvoudige operatie aan bijvoorbeeld de duim tot een complexe ingreep, waarbij meerdere spieren, pezen of zenuwen geopereerd moeten worden.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden en handrevalidatie na een operatie.

Het doel is altijd het vergroten van de functionaliteit, verminderen van pijn, verbeteren van hygiëne problemen of het verbeteren van het uiterlijk van uw arm of hand. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de mate van uitval van spierfunctie en aanwezige contracturen en/of spasticiteit.

Indien u meer informatie wil over de mogelijkheden die voor u van toepassing zijn, neemt u dan contact op met ons team.

Arm-handchirurgie

Deze operatie kan worden uitgevoerd bij patiënten van alle leeftijden met een stabiele medische situatie. Het doel van elke operatie is het vergroten van de functionaliteit. Praktisch gezien houdt dit in dat u in het dagelijks leven moeite heeft met het pakken, verplaatsen of neerzetten van bepaalde voorwerpen. De operatie maakt dit tot op zekere hoogte weer mogelijk. De doelen van deze operatie kunnen zijn:

 • actief klemmen van duim tegen wijsvinger (lateraalgreep)
 • buigen van de vingers (cilindergreep)
 • grijpen met duim en vingers
 • (passief of actief) openen van de hand
 • beter positioneren van de duim

De operatietechnieken die worden toegepast zijn:

 • fixeren van een pees (tenodese)
 • verplaatsen van een pees (pees transposities)
 • fixeren van een gewricht (artrodese)

Vaak is een combinatie van procedures nodig.

Werkwijze

De volledige procedure is opgedeeld in drie fases, namelijk de screening, de operatie en de revalidatie. Lees hieronder wat welke fase inhoudt.

Screening

De screening in Roessingh bestaat uit één dagdeel. U wordt eerst apart gezien door de ergotherapeut en de fysiotherapeut en vervolgens door de plastisch chirurg samen met de revalidatiearts. Aansluitend wordt u gezien door het gehele handenteam van Roessingh, waar de bevindingen met u worden besproken. Het doel is het uitgebreid in kaart brengen van uw huidige handfunctie en uw hulpvraag.

Op basis van de onderzoeksgegevens en uw hulpvraag wordt door het handenteam direct advies aan u uitgebracht.

Operatie

Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie wordt de operatie gepland bij het Medisch Spectrum Twente (Enschede) of Ziekenhuisgroep Twente (Almelo of Hengelo). Dit kan afhankelijk zijn van wachttijden en de soort ingreep aan uw arm of hand. In alle ziekenhuizen zijn dezelfde plastisch chirurgen werkzaam. De operatie wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg in samenwerking met een therapeut of revalidatiearts. Na de operatie verblijft u één nacht in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt u, afhankelijk van de soort ingreep, klinisch opgenomen in Roessingh.

Houd er rekening mee dat uw arm na de operatie is ingegipst.

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie, wordt u voorafgaand aan de operatie uitgebreid onderzocht door de chirurg en de anesthesist. Daarnaast is het van belang dat u zorgt voor een optimale lichamelijke conditie voor de operatie.

Revalidatie

De revalidatie start aansluitend aan de ziekenhuisopname. U wordt minimaal twee weken opgenomen in Roessingh. In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om poliklinisch te revalideren in Roessingh. Dit is afhankelijk van de chirurgische ingreep die is uitgevoerd. Eén of twee dagen na de operatie wordt het gips verwijdert en krijgt u een oefenspalk. U gaat tijdens de opname oefenen met een fysiotherapeut en ergotherapeut, zowel tijdens individuele- als groepstherapieën. Daarnaast wordt er samen met u gekeken naar hoe u in de thuissituatie zelf uw arm en hand verder gaat trainen. Meestal verwijzen wij u daarna door naar een revalidatiecentrum of therapeut bij u in de buurt. Afhankelijk van het verloop van de revalidatie, worden vervolgafspraken voor controles gemaakt in Roessingh.

De periode vanaf de operatie tot aan het moment dat u de arm of hand weer volledig kunt belasten, duurt ongeveer drie maanden. Wanneer er meerdere operaties geadviseerd worden, zal dit per operatie drie maanden zijn.

Verwijzers

Reconstructieve arm-handchirurgie is een samenwerking tussen Roessingh, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Medisch Spectrum Twente (MST). Het biedt mensen met een complete of incomplete cervicale dwarslaesie, CVA, perifeer zenuwletsel of andere neurologische aandoeningen een mogelijkheid om hun arm- en handfunctie te verbeteren.

De behandeling

De behandeling bestaat uit een of meerdere operaties gevolgd door een intensief revalidatieprogramma bij Roessingh. Deze therapie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland aangeboden. Roessingh heeft zich in samenwerking met de afdeling plastische chirurgie van het MST en ZGT gespecialiseerd in deze behandeling. In de afgelopen 20 jaar hebben we onze expertise verder uitgebouwd.

Meerwaarde voor de patiënt en verwijzer

De behandeling biedt uw patiënt de mogelijkheid de arm en hand beter functioneel in te zetten, waardoor de kwaliteit van het leven van uw patiënt verbetert. Uw patiënt wordt bij Roessingh of MST gezien door het handenteam dat bestaat uit revalidatieartsen, plastisch chirurgen, een neuroloog, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Na een uitgebreide screening wordt er een behandeladvies uitgebracht. Hieruit blijkt of uw patiënt in aanmerking komt voor arm-handchirurgie. Wellicht is conservatieve behandeling een mogelijkheid: eventueel in voorbereiding op een operatieve ingreep.

De operatie bestaat doorgaans uit een combinatie van verschillende operatieve ingrepen. Het primaire doel kan zijn verbetering van de actieve arm-handfunctie, het verminderen van spasticiteit of het verbeteren van de bewegelijkheid of passieve stand van de arm en/of hand. Na de ingreep krijgt uw patiënt intensieve therapie bij Roessingh, gericht op optimale functionele inzet van de arm en hand. Zodra het mogelijk is, wordt de revalidatie poliklinisch voortgezet in de regio van de patiënt, in het revalidatiecentrum of bij handtherapeuten. In deze periode wordt de patiënt regelmatig voor controle in Roessingh gezien. Indien mogelijk wordt hierbij ook gebruikgemaakt van een internetconsult. Voor de volledige procedure verwijzen we u naar de diagnosespecifieke werkwijze.

Expertise

Roessingh is gespecialiseerd in deze vorm van behandelen. Er wordt een kwalitatief hoogwaardige behandeling aangeboden, waarbij intensief wordt samengewerkt met de plastisch chirurgen van Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De combinatie van revalidatie en chirurgie, afgestemd op elkaar en op de patiënt, zorgt voor een maximaal resultaat.

Verwijzen

Dwarslaesie
Indien u een eerste consult in uw eigen revalidatiecentrum wenst (alleen mogelijk bij dwarslaesie patiënten), neem contact op via het contactformulier. U kunt uw patiënt op de reguliere wijze verwijzen naar het handenteam van Roessingh. Houdt u er rekening mee dat patiënten die in aanmerking willen komen voor zenuwchirurgie 6-12 maanden na het ontstaan van de dwarslaesie op ons spreekuur moeten komen.

CVA
U kunt uw patiënt verwijzen via onze website naar Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC).

Andere aandoeningen
U kunt uw patiënt op de reguliere wijze verwijzen naar het handenteam van Roessingh.

Kosten

De operatie en de specialistische revalidatiebehandeling worden vergoed door de zorgverzekering.

Ik heb in 2016 door een ongeval een dwarslaesie gekregen. Hierdoor had ik geen triceps functie meer in mijn armen, ook was mijn handfunctie weg. In 2017 heb ik daarom aan beide armen de deltoid-triceps transfer operaties laten doen, waardoor ik mijn armen weer zou kunnen strekken.

"Ik heb veel zelfstandigheid teruggekregen."

Jeffrey Boelsma, patiënt

Eerst werd er tijdens een screening onderzocht wat de mogelijkheden waren. Na de operatie moest ik 1 dag in het ziekenhuis blijven. Vanuit daar ging ik naar Roessingh waar ik 2 weken verbleef en intensieve therapie kreeg om de juiste spiergroep aan te spannen. Al snel zag ik resultaat en kon ik mijn arm geleidelijk aan weer strekken en inzetten voor functionele dingen, wat voorheen gewoon niet lukte.

Daarna kwam ik in dagbehandeling waar ik 3 keer per week therapie kreeg. Na 3 maanden was ik uitbehandeld en kon ik mijn arm zonder restricties gebruiken. Uiteindelijk heeft deze operatie me gebracht wat mij van tevoren verteld werd en wat ik er zelf van had verwacht. Omdat ik hier heel positief over was en overal goed in begeleid werd, heb ik ervoor gekozen om mijn handen te laten opereren. Aangezien daar ook geen functie in zat, was daar ook meer uit te halen. Dit was in 2018.

Uiteindelijk na opnieuw een screening moest dit de zogenoemde alfabet procedure worden, het resultaat is een actieve cilindergreep en een actieve lateraalgreep. Na weer een zelfde opnametijd volgde nu wel een wat pittigere therapie, maar na 3 maanden zat ook in deze opname resultaat en kon ik mijn vingers weer dicht knijpen en mijn duim weer aanknijpen. Het resultaat is dat ik veel zelfstandigheid terug heb gekregen.

Alle ervaringen en verhalen Eigen ervaring insturen

Behandelteam


Ons behandelteam wordt gevormd door plastische chirurgen, revalidatieartsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Contact

Voor vragen omtrent neurohandchirurgie kunt u gebruik maken van het contactformulier hiernaast.

Voor onze algemene contactgegevens, zoals adres en routebeschrijving, verwijzen wij u naar onderstaande pagina.

Contact en bezoek

Meer informatie en vragen

Vragen kunt u stellen via onderstaand contactformulier, daarnaast kunt u ons bellen op 053 - 487 58 75