Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Neurohandchirurgie

Mensen met een hoge dwarslaesie hebben in de meeste gevallen te maken met arm-handfunctieverlies. Hierdoor worden, afhankelijk van de mate van verlies, beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Dankzij een samenwerking tussen Roessingh, Ziekenhuisgroep Twente en het Medisch Spectrum Twente kan met reconstructieve arm-handchirurgie het gebruik van de arm en de hand worden verbeterd.

Voor wie?

Reconstructieve arm-handchirurgie biedt mensen met een cervicale dwarslaesie een mogelijkheid om de arm- en handfunctie te verbeteren.

Zowel patiënten met een complete als patiënten met een incomplete cervicale dwarslaesie komen hiervoor in aanmerking. Ook mensen met verstoorde arm- en handfunctie door andere neurologische aandoeningen, zoals een CVA of perifeer zenuwletsel, kunnen voor deze behandeling in aanmerking komen.

Behandelmogelijkheden

Arm-handchirurgie kan variëren van een enkelvoudige operatie aan bijvoorbeeld de duim tot een complexe ingreep, waarbij meerdere spieren/pezen geopereerd moeten worden.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de operatieve mogelijkheden en handrevalidatie na een operatie voor tetraplegische handen.

Te verbeteren of te herstellen functies bij iemand met een hoge dwarslaesie zijn:

• strekken van de elleboog
• heffen van de pols
• het grijpen met duim en vingers
• het openen van de hand
• het beter positioneren van de duim

Bovengenoemde mogelijkheden zijn uiteraard afhankelijk van de mate van uitval van spierfunctie.

Contractuurbehandeling

Contracturen ontstaan door verkortingen van spieren/pezen of door verkortingen van gewrichtskapsels/-banden. In beide gevallen is de volledige beweeglijkheid in een gewricht niet mogelijk. Hierdoor ontstaat een bewegingsbeperking.

Een bewegingsbeperking kan opgeheven of verminderd worden door conservatieve behandeling: fysiotherapie/ergotherapie. Heeft deze methode onvoldoende effect, dan is een chirurgische behandeling mogelijk een optie.

De conservatieve behandeling zal bestaan uit rekken van spieren, doorbewegen van gewrichten en het aanleggen en dragen van spalken. Conservatieve therapie kan vooraf aan arm-handchirurgie geïndiceerd zijn. De chirurgische behandeling is gericht op het verlengen van pezen of het creëren van ruimte in gewrichtskapsels en -banden (klieven).

Spasmebehandeling

Spasme is een ongecontroleerde spieraanspanning ten gevolge van neurologische schade. Dit kan zich voordoen in geheel of gedeeltelijk verlamde spieren. Wanneer de spasticiteit als hinderlijk of beperkend wordt ervaren, kan deze behandeld worden.

Verkorting van spieren kan ontstaan als gevolg van spasme. Bij arm-handchirurgie wordt spasticiteit in de arm en/of hand behandeld.

Spasticiteit kan conservatief behandeld worden door een revalidatiearts of plastisch chirurg met medicatie of injecties (Botuline toxine). Beide opties hebben een spierspanningverlagend effect. Het verschil tussen beide behandelingen is dat medicatie effect heeft op alle spieren in het lichaam en Botuline toxine specifiek effect heeft op de spieren die geïnjecteerd worden.

Spastische spieren kunnen operatief behandeld worden door verlenging van de pezen van de spastische spieren. Zowel na de conservatieve behandeling (medicatie of Botuline toxine ) als bij de operatieve behandeling (peesverlenging) is ergotherapie en fysiotherapie nodig om de behandelde spieren/pezen te rekken en voldoende op lengte te houden.

Arm-handchirurgie

Arm- handchirurgie is mogelijk voor zowel mensen met een complete- als mensen met een incomplete cervicale dwarslaesie. Het doel van elke operatie is het vergroten van de functionaliteit. Praktisch gezien houdt dit in dat u in het dagelijks leven moeite heeft met het pakken, verplaatsen en neerzetten van bepaalde voorwerpen. De operatie maakt dit tot op zekere hoogte weer mogelijk.

De operatietechnieken die worden toegepast zijn:

• tenodesis (fixeren van een pees)

• peestranspositie (verplaatsen van een pees)

• arthrodese (fixeren van een gewricht).

Vaak zijn combinaties van deze procedures nodig.

Werkwijze

De volledige procedure is opgedeeld in drie fases, namelijk de screening, de operatie en de revalidatie. Lees hieronder wat welke fase inhoudt.

Elke operatie brengt risico’s met zich mee. Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie, wordt u voorafgaand aan de operatie uitgebreid onderzocht door de chirurg en de anesthesist. Daarnaast is het van belang dat u zorgt voor een optimale lichamelijke conditie voor operatie.

Screening

De mogelijkheid bestaat om in uw eigen revalidatiecentrum gezien te worden door leden van het handenteam van Roessingh. Zij zullen samen met uw eigen arts en therapeuten bekijken of er mogelijkheden bestaan voor operatie. Indien dat zo blijkt te zijn, wordt u voor een volledige screening verwezen naar Roessingh. Als u interesse hebt maak dit dan kenbaar bij uw eigen revalidatiearts.

De screening in Roessingh bestaat uit één dagdeel. U wordt eerst apart gezien door de ergotherapeut en de fysiotherapeut, en vervolgens door de plastisch chirurg samen met de revalidatiearts. Het doel is het uitgebreid in kaart brengen van uw huidige handfunctie en uw hulpvraag. Aansluitend wordt u gezien door het gehele handenteam waar de bevindingen met u worden besproken.

Op basis van de onderzoeksgegevens en uw hulpvraag wordt door het handenteam direct advies aan u uitgebracht.

Operatie

Indien u in aanmerking komt voor arm-handchirurgie, wordt in overleg met u de operatie bij het MST of ZGT gepland. De operatie wordt uitgevoerd door de plastisch chirurg in samenwerking met een therapeut of revalidatiearts. Na de operatie verblijft u 1 dag in het ziekenhuis. Bij ontslag uit het ziekenhuis wordt u opgenomen in Roessingh.

Houd er rekening mee dat uw arm na de operatie is ingegipst.

Revalidatie

De revalidatie start aansluitend aan de ziekenhuisopname. De eerstvolgende dag wordt het gips verwijderd en krijgt u een oefenspalk. U wordt twee weken opgenomen in Roessingh. Tijdens deze weken oefent u met uw fysiotherapeut en ergotherapeut. Daarnaast wordt er samen met u gekeken naar hoe u in de thuissituatie zelf uw arm en hand verder gaat trainen. Afhankelijk van het verloop van de revalidatie, worden vervolgafspraken voor controles gemaakt.

De periode vanaf de operatie tot aan het moment dat u de arm of hand weer volledig kunt belasten, duurt ongeveer drie maanden. Wanneer er meerdere operaties geadviseerd worden, zal dit per operatie drie maanden zijn.

Verwijzers

Reconstructieve arm-handchirurgie is een samenwerking tussen Roessingh, Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en het Medisch Spectrum Twente (MST). Het biedt mensen met een cervicale dwarslaesie een mogelijkheid om de arm- en handfunctie te verbeteren. Zowel patiënten met een complete als patiënten met een incomplete cervicale dwarslaesie komen hiervoor in aanmerking. Ook mensen met verstoorde arm- en handfunctie door andere neurologische aandoeningen, zoals een CVA of perifeer zenuwletsel, kunnen voor deze behandeling in aanmerking komen.

De behandeling

De behandeling bestaat uit een of meerdere operaties gevolgd door een intensief revalidatieprogramma bij Roessingh. Deze therapie wordt slechts op enkele plaatsen in Nederland aangeboden. Roessingh heeft zich in samenwerking met de afdeling plastische chirurgie van het MST en ZGT gespecialiseerd in deze behandeling. In de afgelopen 20 jaar hebben we onze expertise verder uitgebouwd.

Meerwaarde voor de patiënt

De behandeling biedt uw patiënt de mogelijkheid de arm en hand beter functioneel in te zetten, waardoor de kwaliteit van het leven van uw patiënt verbetert. Roessingh biedt de mogelijkheid om uw patiënt te zien in het eigen revalidatiecentrum. Als er mogelijkheden voor chirurgie bestaan, wordt uw patiënt voor een volledige screening doorverwezen naar Roessingh. Uw patiënt wordt bij Roessingh gezien door het handenteam dat bestaat uit revalidatieartsen, plastisch chirurgen, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Zij voeren in één dagdeel een screening uit, waarna diezelfde dag een behandeladvies wordt uitgebracht. Hieruit blijkt of uw patiënt in aanmerking komt voor reconstructieve arm-handchirurgie. Wellicht is eerst conservatieve behandeling gewenst, om uw patiënt in optimale conditie te brengen voor de ingreep.

De operatie bestaat doorgaans uit een combinatie van peestransposities, tenodesen, peesverlenging en soms artrodese. Het primaire doel is verbetering van de actieve elleboog extensie en verbetering van de lateraal- en cylindergreep. Bij spasticiteitproblematiek ligt het accent op peesverlenging ter vermindering van spasticiteit en verbetering van range of motion. Na de ingreep krijgt uw patiënt intensieve therapie bij Roessingh gericht op optimale functionele inzet van de arm en hand. Zodra het mogelijk is, wordt de revalidatie voortgezet in de regio van de patiënt, in het revalidatiecentrum of bij handtherapeuten. In deze periode wordt de patiënt wel regelmatig voor controle in Roessingh gezien. Indien mogelijk wordt hierbij ook gebruik gemaakt van internetconsult. Voor de volledige procedure verwijzen we u naar de kop werkwijze.

Expertise

Roessingh is gespecialiseerd in deze vorm van behandelen. Er wordt een kwalitatief hoogwaardige behandeling aangeboden, waarbij intensief wordt samengewerkt met de plastisch chirurgen van Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De combinatie van revalidatie en chirurgie, afgestemd op elkaar en op de patiënt, zorgt voor een maximaal resultaat.

Verwijzen

Indien u een eerste consult in het eigen revalidatiecentrum wenst, neem contact op via het contactformulier. U kunt uw patiënt op de reguliere wijze verwijzen naar het handenteam van Roessingh.

Kosten

De operatie en de specialistische revalidatiebehandeling worden vergoed door de zorgverzekering.

Ervaring

Na een val van de trap op 16 oktober 2016 heb ik mijn nek gebroken met als gevolg een incomplete dwarslaesie. Ik was zo goed als volledig verlamd. Na de operatie in het Isalaziekenhuis in Zwolle ben ik direct opgenomen in Roessingh in Enschede voor verdere revalidatie. Na 4 maanden zeer intensieve behandeling kon ik weer zonder hulpmiddelen zelfstandig lopen. Hulde voor alle medewerkers van Roessingh.

Handenteam bedankt! Op een schaal van 5 sterren krijgen jullie er van mij 6.

Jurrie Reinders, patiënt

Alleen mijn linkerarm en mijn linkerhand bleven duidelijk achter bij het herstel van de rest van mijn lichaam en beide kon ik dus helemaal niet inzetten bij de dagelijkse handelingen.

Ik werd uitgenodigd bij het handenteam en tot mijn verbazing waren daar 12 personen bij aanwezig, waaronder 3 chirurgen. De linkerarm en linkerhand werd grondig bestudeerd en men besloot tot een peesverlenging. Gelukkig kon ik 14 dagen later al in het MST in Enschede geopereerd worden. Ik zag enorm tegen de operatie op en kwam behoorlijk gestressed op de operatiekamer aan. Tot mijn verbazing en opluchting waren daar twee fysiotherapeuten van het handenteam aanwezig om de operatie bij te wonen. Zij stelden mij volkomen op mijn gemak en ik heb de operatie rustig doorstaan. Na 1 nacht in het MST direct weer terug naar Roessingh waar ik twee weken intern ben gebleven.

Twee weken ongelooflijk intensieve behandeling en hiernaar zat er behoorlijk beweging in mijn linkerarm en mijn linkerhand. Na die twee weken ben ik naar het revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle gegaan voor verdere revalidatie extern. De overdracht is uiterst goed gegaan en in Zwolle is men op dezelfde voet verder gegaan.

Na 8 weken kon ik zelf mijn sokken weer aantrekken, de knoop van mijn broek open en dicht maken, mijn jas aantrekken, fietsen op een tweewieler en niet zoals de verwachting was op een driewieler en meer van die handelingen die het leven zo aangenaam maken. Na 12 weken heb ik het weer aangedurfd om mijn biljarttraining weer op te pakken en dat gaat wonderwel goed.

De operatie heeft ook nadelen. Mijn vrouw is erachter gekomen dat ik ook weer kan afwassen, stofzuigen, grasmaaien, heggen knippen en snoeien. Kortom ik ben nu al een zeer gelukkig mens en hoewel het nu met veel kleinere stapjes vooruit gaat zit er nog steeds veel potentieel in.

Handenteam bedankt! Op een schaal van 5 sterren krijgen jullie er van mij 6.

Alle ervaringen en verhalen Eigen ervaring insturen

Behandelteam


Ons behandelteam wordt gevormd door plastische chirurgen, revalidatieartsen, ergotherapeuten en fysiotherapeuten.

Contact

Voor vragen omtrent neurohandchirurgie kunt u gebruik maken van het contactformulier hiernaast.

Voor onze algemene contactgegevens, zoals adres en routebeschrijving, verwijzen wij u naar onderstaande pagina.

Contact en bezoek

Meer informatie en vragen

Vragen kunt u stellen via onderstaand contactformulier, daarnaast kunt u ons bellen op 053 - 487 52 91