Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Neurohandchirurgie

E. M. Maas

Ik ben sinds 2006 werkzaam als revalidatiearts in Roessingh, Centrum voor Revalidatie. Van 2006 tot 2012 heb ik gewerkt als revalidatiearts in het MST te Enschede met als aandachtsgebied de neurologische revalidatie. Sinds 2012 ben ik werkzaam als revalidatiearts op de dwarslaesieafdeling van Roessingh. Naast het werken op de dwarslaesie afdeling ben ik sinds augustus 2017 begonnen met een promotie traject gericht op verbetering van de arm en handfunctie bij patiënten met een hoge dwarslaesie.

Functie

Revalidatiearts

Bereikbaarheid

Aanwezig
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (even week)

Telefoon
053 487 52 91

Verwijzen

Subspecialisaties

 • Dwarslaesie
 • Perifeer zenuwstelsel

Aandachtsgebieden

 • Dwarslaesie
 • Neurologische handrevalidatie
 • Reconstructieve arm/handchirurgie
 • Spasticiteit
 • Intrathecale baclofen

Nevenfuncties

 • Voorzitter medisch stafbestuur
 • Werkgroep traumatisch wervelletsel MST Enschede
 • Consulentschap verpleeghuis het Wiedenbroek, Haaksbergen
 • Lidmaatschap NVDG

Publicaties

 • 2021 Jacobs NW, Maas E.M et al. Effectiveness and safety of cervical catheter tip placement in intrahecal baclofen treatment of spasticity: a systhematic review. J Rehabil Med. 2021; 53(7): 2812
 • 2008 Complicaties van de bovenste extremiteit gedurende klinischerevalidatie na een cervicale dwarslaesie. Revalidata, jaargang 30, vol. 142, 6.
 • 2006 Occurrence and impact of spinal cord related complications of the upper extremity in tetraplegia during first year after spinal cord injury. The Journal of Spinal Cord Medicine, vol 29, 3.

BIG-nummer

69051742301