Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Oncologische revalidatie

Kanker is een ingrijpende ziekte en u kunt lichamelijke klachten en psychische problemen blijven houden die een goed herstel van uw dagelijks functioneren in de weg staan. Voorbeelden hiervan zijn vermoeidheid, innerlijke onrust, pijnlijke spieren, angst om te bewegen, een sterk verminderde conditie en problemen bij het hervatten van het werk. Roessingh, Centrum voor Revalidatie kan u helpen deze problemen te verminderen en u ondersteunen om de draad van uw leven weer op te pakken.

Behandelprogramma's

Roessingh heeft behandelprogramma’s ontwikkeld waarin u, individueel of in een groep met lotgenoten, kunt revalideren. Tijdens een intakegesprek met een psycholoog en/of een revalidatiearts wordt bekeken of deelname voor u aangewezen is, en zo ja, welke behandeling het beste aansluit bij uw specifieke situatie, behoeften en mogelijkheden. De groepsbehandeling vindt twee dagen per week plaats en duurt gemiddeld twaalf weken. Tijdens deze behandeling wordt er een meeloopdag georganiseerd waarop uw partner of naaste de therapieën die u volgt bij kan wonen. Bij individuele behandeling liggen de therapiedagen en behandelduur minder vast. Een behandeling bestaat in het algemeen uit de informatiemodule en de bewegingsmodule, op indicatie aangevuld met één of meer van de onderstaande therapieën. Bij zeer specifieke klachten kunnen op indicatie ook nog andere aanvullende therapieën gegeven worden.

Therapieën

Informatiemodule
Hierin wordt informatie aangeboden over onder andere oncologische revalidatie, de impact van kanker, vermoeidheid, afstemming belasting en belastbaarheid, het belang van fysieke training en een fysiek actieve leefstijl. De module beslaat 1,5 uur per week gedurende de eerste 3 weken.

Bewegingsmodule
Deze module is gericht op het verbeteren van uw kracht en conditie, het bevorderen van het plezier in bewegen, het leren (h)erkennen en hanteren van uw grenzen en vergroten van uw zelfvertrouwen. Bovendien worden er handvatten aangereikt om na de revalidatieperiode zelfstandig te kunnen blijven werken aan het onderhouden en verbeteren van de verkregen kracht en conditie. Tevens wordt er aandacht besteed aan ontspanning en lichaamsbewustwording. De module beslaat 2,5 uur per week, gedurende 12 weken.

Psycho-educatie
Tijdens deze (groeps)bijeenkomsten komen onder andere thema’s aan bod als verwerking, omgaan met emoties, omgaan met angst en spanning, communicatie etc. Centraal staat het vinden van een manier van leven die voor u waardevol is, mét of na uw ziekte. De module beslaat 1,5 uur per week, gedurende 9 weken.

Coaching en energieverdeling
In deze groepsbijeenkomsten wordt u begeleid bij het vinden van een optimaal evenwicht in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Door inventarisatie van uw problemen, het uitvoeren van activiteiten en het invullen van tijdregistratie-lijsten wordt u zich meer bewust van uw patronen op dit vlak en hoe u daar anders mee om kunt gaan. Daarnaast worden adviezen en praktische handvatten ten aanzien van voor u belastende activiteiten aangereikt. De module beslaat 1 uur per week, gedurende 6 weken.

Arbeidsmodule
Middels individuele- en/of groepsgesprekken wordt optimale hervatting van het arbeidsproces nagestreefd. Er is aandacht voor rechten en plichten voor zowel mensen in loondienst als ondernemers. De groepsmodule beslaat 1 uur per week, gedurende 4 weken. Aan de module gaat een intakegesprek vooraf.

Psychosociale module
In individuele gesprekken worden emoties omtrent het ziekte- en herstelproces en de gevolgen daarvan besproken en kunnen ze een plaats krijgen. Het aantal gesprekken bedraagt maximaal 12.

Module voeding en dieet
In individuele gesprekken met de diëtiste worden onderwerpen als ondergewicht, overgewicht, voeding en leefstijl na kanker besproken. U krijgt een persoonlijk advies dat passend is voor uw situatie.

Sport en Beweging
Wanneer u na uw revalidatie door wilt gaan met sport- en bewegingsactiviteiten dan kunt u in de avonduren terecht bij Roessingh Bewegen & Sport. Al dan niet samen met lotgenoten kunt u onder deskundige begeleiding deelnemen aan diverse activiteiten zoals zwemmen. Voor deelname aan de activiteiten van Roessingh Bewegen & Sport wordt een financiële bijdrage gevraagd.