Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten en verwijzers is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van Roessingh. Door inzicht in de klanttevredenheid kan Roessingh concrete verbeteringen maken in de dagelijkse dienstverlening. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken wordt duidelijk hoe tevreden patiënten en verwijzers over verschillende zaken zijn. Ook komt uit deze onderzoeken naar voren welke aspecten de meeste aandacht verdienen.

Patiënten

Roessingh voert continu tevredenheidsonderzoeken uit onder haar patiënten en ouders van patiënten. Wij vragen al onze patiënten twee weken na ontslag, of bij langdurige behandeling één keer per jaar, naar hun tevredenheid over de revalidatiebehandeling met de Patiënt Ervarings Monitor (PEM). Patiënten krijgen hiervoor een uitnodiging per e-mail. Onder (ouders van) kinderen en jongeren neemt Roessingh ook tevredenheidsvragenlijsten af via een iPad.

In 2021 beoordeelden volwassen patiënten Roessingh gemiddeld met het rapportcijfer 8,8. Van de patiënten beveelt 96% Roessingh aan bij andere revalidatiepatiënten. Vooral over het personeel, behandelresultaten en het serieus genomen voelen zijn de patiënten erg positief. De bejegening door de artsen en begrijpelijke uitleg van de arts worden beter beoordeeld dan het gemiddelde van de branche. Aandachtspunten zijn met name te vinden in de informatievoorziening, onder andere over digitale middelen en de planning. Een (visuele) samenvatting van de resultaten kunt u hier zien.

Roessingh hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten en ouders van patiënten. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek worden jaarlijks besproken binnen Roessingh.

Roessingh panel

Denkt u als patiënt of naaste ook graag met ons mee? Meld u dan aan voor het Roessingh panel!

De mening van patiënten is voor ons een belangrijke graadmeter van kwaliteit. Daarom hebben wij het Roessingh panel opgericht, dat bestaat uit (oud-)patiënten en naasten. Twee keer per jaar houden we samen met de cliëntenraad een online panelonderzoek. Dit zijn korte vragenlijsten waarin we de mening van de panelleden vragen over een actueel onderwerp. Een paar voorbeelden van onderwerpen zijn nazorg, gastvrijheid, therapietijden en gebruik van technologie.

Roessingh gebruikt de resultaten van de panelonderzoeken om de zorg en dienstverlening voor patiënten en hun naasten te verbeteren.

Aanmelden Roessingh panel

Wilt u meer weten of wilt u zich aanmelden voor het Roessingh panel? Dat kan per e-mail via panel@roessingh.nl of kijk op deze pagina.

Deel uw mening over Roessingh

Op diverse websites kunt u uw ervaring met verschillende zorgaanbieders delen. Op deze manier kunnen andere mensen beter hun keuze voor een zorgaanbieder maken. Graag nodigen we u uit om uw mening over Roessingh te delen, via de onderstaande websites.

Independer
Zorgkaart Nederland

Ontwikkelingen medisch specialistische revalidatie

In het kader van het 50-jarig bestaan heeft Revalidatie Nederland een korte film gemaakt. In deze film is te zien hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Bekijk de film