Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten en verwijzers is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van Roessingh. Door inzicht in de klanttevredenheid kan Roessingh concrete verbeteringen maken in de dagelijkse dienstverlening. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken wordt duidelijk hoe tevreden patiënten en verwijzers over verschillende zaken zijn. Ook komt uit deze onderzoeken naar voren welke aspecten de meeste aandacht verdienen.

Patiënten

Roessingh voert continu tevredenheidsonderzoeken uit onder haar patiënten en ouders van patiënten. Wij vragen al onze patiënten binnen tien werkdagen na ontslag, of bij langdurige behandeling één keer per jaar, naar hun tevredenheid over de revalidatiebehandeling. Patiënten krijgen hiervoor een uitnodiging per e-mail. Onder (ouders van) kinderen en jongeren neemt Roessingh ook tevredenheidsvragenlijsten af via een iPad.

In 2020 beoordeelden volwassene patiënten Roessingh gemiddeld met het rapportcijfer 8,8. Vooral over het personeel zijn de patiënten erg positief. Het algemene rapportcijfer, de bejegening door de artsen en andere medewerkers en begrijpelijke uitleg van de arts worden beter beoordeeld dan het gemiddelde van de branche. Aandachtspunten zijn met name te vinden in de informatievoorziening en de planning.

De (ouders van) kinderen en jongeren die opgenomen zijn geweest in de kliniek beoordelen Roessingh zeer goed. De (ouders van) kinderen en jongeren die poliklinisch werden behandeld beoordelen Roessingh goed. De privacy in de behandeling wordt door ouders beter beoordeeld dan het gemiddelde van de branche. Belangrijke aandachtspunten zitten in de informatievoorziening aan de ouders, het contact met de arts en het eten in de kliniek.

Roessingh hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten en ouders van patiënten. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek worden jaarlijks besproken binnen Roessingh.

Een samenvatting van de resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek over 2020 kunt u hier lezen.

Roessingh panel: doet u ook mee?

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh en wilt u graag uw mening laten horen? Geef u dan nu op voor het Roessingh panel.

De mening van patiënten is voor ons een belangrijke graadmeter van kwaliteit. Daarom hebben wij een panel opgericht dat bestaat uit (oud-)patiënten die graag meewerken aan enquêtes van Roessingh. De resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mening van onze oud-patiënten. Voorbeelden van onderwerpen die in de enquêtes aan bod zijn gekomen, zijn mantelzorg, informatievoorziening en het kiezen van een zorgaanbieder.

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh of ouder van een patiënt en wilt u aan het panel meedoen? Stuur dan een e-mail naar panel@roessingh.nl, met uw naam en e-mailadres onder vermelding van ‘panel Roessingh’ of vul het digitale aanmeldformulier in op www.roessingh.nl/panel.

Meer informatie over het Roessingh panel vindt u hier.

Deel uw mening over Roessingh

Op diverse websites kunt u uw ervaring met verschillende zorgaanbieders delen. Op deze manier kunnen andere mensen beter hun keuze voor een zorgaanbieder maken. Graag nodigen we u uit om uw mening over Roessingh te delen, via de onderstaande websites.

Independer
Zorgkaart Nederland

Ontwikkelingen medisch specialistische revalidatie

In het kader van het 50-jarig bestaan heeft Revalidatie Nederland een korte film gemaakt. In deze film is te zien hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Bekijk de film

Verwijzers

Iedere tweeënhalf jaar voert Roessingh een tevredenheidsonderzoek uit onder haar verwijzers. Het doel van dit onderzoek is het meten van de tevredenheid van huisartsen en medisch specialisten over Roessingh. Huisartsen en medisch specialisten die patiënten naar Roessingh hebben doorverwezen, worden uitgenodigd om deel te nemen dit onderzoek.

Het meest recente onderzoek naar de tevredenheid van onze verwijzers is in 2017 uitgevoerd. De verwijzers die deelnamen aan het onderzoek gaven Roessingh gemiddeld een 8. Volgens de verwijzers zijn de sterke punten van Roessingh de specialistische expertise, goede samenwerking met overige zorgaanbieders, openheid en multidisciplinaire teams. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek vormen een belangrijke toegevoegde waarde. De verbeterpunten van Roessingh zijn volgens de verwijzers de wachttijden, met name voor pijnrevalidatie, heldere communicatie en bereikbaarheid. Roessingh heeft concrete stappen gezet om de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen te verbeteren.