Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten en verwijzers is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van Roessingh. Door inzicht in de klanttevredenheid kan Roessingh concrete verbeteringen maken in de dagelijkse dienstverlening. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken wordt duidelijk hoe tevreden patiënten en verwijzers over verschillende zaken zijn. Ook komt uit deze onderzoeken naar voren welke aspecten de meeste aandacht verdienen.

Patiënten

Roessingh voert continu tevredenheidsonderzoeken uit onder haar patiënten. Al onze patiënten worden binnen tien werkdagen na ontslag, of bij langdurige behandeling één keer per jaar, gevraagd naar hun tevredenheid. Dit gebeurt via de digitale omgeving van Mijn Roessingh. Patiënten worden hiervoor uitgenodigd.

In 2016 beoordeelden patiënten Roessingh gemiddeld met het rapportcijfer 8,5. Positief zijn zij over de behandeling, het effect daarvan en het personeel. De privacy, fysieke toegankelijkheid, de bejegening door de arts en de begrijpelijke uitleg door de arts worden significant beter beoordeeld dan gemiddeld in de branche. Aandachtspunten zijn met name te vinden in de informatievoorziening en de planning.

Roessingh panel: doet u ook mee?

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh en wilt u graag uw mening laten horen? Geef u dan nu op voor het Roessingh panel.

De mening van patiënten is voor ons een belangrijke graadmeter van kwaliteit. Daarom hebben wij een panel opgericht dat bestaat uit (oud-)patiënten die graag meewerken aan enquêtes van Roessingh. De resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mening van onze oud-patiënten. Voorbeelden van onderwerpen die in de enquêtes aan bod zijn gekomen, zijn mantelzorg, informatievoorziening en het kiezen van een zorgaanbieder.

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh en wilt u aan het panel meedoen? Door een e-mail te sturen naar marketing@roessingh.nl, met uw naam en e-mailadres en als onderwerp ‘panel oud-patiënten’, kunt u zich opgeven voor het panel.

Meer informatie over het Roessingh panel vindt u hier.

Deel uw mening over Roessingh

Op diverse websites kunt u uw ervaring met verschillende zorgaanbieders delen. Op deze manier kunnen andere mensen beter hun keuze voor een zorgaanbieder maken. Graag nodigen we u uit om uw mening over Roessingh te delen, via de onderstaande websites.

Independer
Zorgkaart Nederland

Ontwikkelingen medisch specialistische revalidatie

In het kader van het 50-jarig bestaan heeft Revalidatie Nederland een korte film gemaakt. In deze film is te zien hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Bekijk de film

Verwijzers

Iedere tweeënhalf jaar voert Roessingh een tevredenheidsonderzoek uit onder haar verwijzers. Het doel van dit onderzoek is het meten van de tevredenheid van huisartsen en medisch specialisten over Roessingh. Huisartsen en medisch specialisten die patiënten naar Roessingh hebben doorverwezen, worden uitgenodigd om deel te nemen dit onderzoek.

Het meest recente onderzoek naar de tevredenheid van onze verwijzers is in 2017 uitgevoerd. De verwijzers die deelnamen aan het onderzoek gaven Roessingh gemiddeld een 8. Volgens de verwijzers zijn de sterke punten van Roessingh de specialistische expertise, goede samenwerking met overige zorgaanbieders, openheid en multidisciplinaire teams. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek vormen een belangrijke toegevoegde waarde. De verbeterpunten van Roessingh zijn volgens de verwijzers de wachttijden, met name voor pijnrevalidatie, heldere communicatie en bereikbaarheid. Roessingh heeft concrete stappen gezet om de aandachtspunten die uit het onderzoek naar voren kwamen te verbeteren.