Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw behandeling

Patiënttevredenheid

De tevredenheid van patiënten en verwijzers is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van Roessingh. Door inzicht in de klanttevredenheid kan Roessingh concrete verbeteringen maken in de dagelijkse dienstverlening. Door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken wordt duidelijk hoe tevreden patiënten en verwijzers over verschillende zaken zijn. Ook komt uit deze onderzoeken naar voren welke aspecten de meeste aandacht verdienen.

Patiënten

Roessingh voert continu tevredenheidsonderzoeken uit onder haar patiënten en ouders van patiënten. Wij vragen al onze patiënten twee weken na ontslag, of bij langdurige behandeling één keer per jaar, naar hun tevredenheid over de revalidatiebehandeling met de Patiënt Ervarings Monitor (PEM). Patiënten krijgen hiervoor een uitnodiging per e-mail. Onder (ouders van) kinderen en jongeren neemt Roessingh ook tevredenheidsvragenlijsten af via een iPad.

In 2021 beoordeelden volwassen patiënten Roessingh gemiddeld met het rapportcijfer 8,8. Van de patiënten beveelt 96% Roessingh aan bij andere revalidatiepatiënten. Vooral over het personeel, behandelresultaten en het serieus genomen voelen zijn de patiënten erg positief. De bejegening door de artsen en begrijpelijke uitleg van de arts worden beter beoordeeld dan het gemiddelde van de branche. Aandachtspunten zijn met name te vinden in de informatievoorziening, onder andere over digitale middelen en de planning. Een (visuele) samenvatting van de resultaten kunt u hier zien.

Roessingh hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten en ouders van patiënten. De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek worden jaarlijks besproken binnen Roessingh.

Roessingh panel: doet u ook mee?

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh en wilt u graag uw mening laten horen? Geef u dan nu op voor het Roessingh panel.

De mening van patiënten is voor ons een belangrijke graadmeter van kwaliteit. Daarom hebben wij een panel opgericht dat bestaat uit (oud-)patiënten die graag meewerken aan enquêtes van Roessingh. De resultaten worden gebruikt om inzicht te krijgen in de mening van onze oud-patiënten. Voorbeelden van onderwerpen die in de enquêtes aan bod zijn gekomen, zijn mantelzorg, informatievoorziening en het kiezen van een zorgaanbieder.

Bent u patiënt (geweest) bij Roessingh of ouder van een patiënt en wilt u aan het panel meedoen? Stuur dan een e-mail naar panel@roessingh.nl, met uw naam en e-mailadres onder vermelding van ‘panel Roessingh’ of vul het digitale aanmeldformulier in op www.roessingh.nl/panel.

Meer informatie over het Roessingh panel vindt u hier.

Deel uw mening over Roessingh

Op diverse websites kunt u uw ervaring met verschillende zorgaanbieders delen. Op deze manier kunnen andere mensen beter hun keuze voor een zorgaanbieder maken. Graag nodigen we u uit om uw mening over Roessingh te delen, via de onderstaande websites.

Independer
Zorgkaart Nederland

Ontwikkelingen medisch specialistische revalidatie

In het kader van het 50-jarig bestaan heeft Revalidatie Nederland een korte film gemaakt. In deze film is te zien hoe de medisch specialistische revalidatie zich sinds het begin van de vorige eeuw heeft ontwikkeld.

Bekijk de film