Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Afasieteam Roessingh

Afasie is een taalstoornis die voortkomt uit niet-aangeboren hersenletsel. Met afasie kunt u problemen hebben met spreken, lezen, schrijven, het begrijpen van gesproken taal en non-verbale communicatie. Dit heeft gevolgen voor het dagelijks functioneren, want taal is overal en gebruiken we de hele dag door. Bij Roessingh kunt u terecht voor een gericht behandeladvies en diagnostiek.

Klik hier voor de afasievriendelijke pagina.

Oorzaken

U kunt afasie krijgen door een hersenbeschadiging die niet aangeboren is. Voorbeelden zijn:

  • Een beroerte
  • Een ongeluk waarbij de hersenen beschadigen
  • Een hersentumor
  • Dementie

Gevolgen

Communicatie is een ontzettend belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Door afasie verandert de manier waarop u taal en communicatie begrijpt of uzelf kunt uiten. U kunt onder andere moeite hebben met vinden van de juiste woorden, het voeren van gesprekken en het begrijpen hiervan. Daarnaast kunt u ook moeite ondervinden met het lezen, bijvoorbeeld van de ondertiteling op televisie of etiketten van producten. Ook het typen van bijvoorbeeld een WhatsApp-bericht of het schrijven van een boodschappenbriefje kunnen problemen opleveren.

Behandeling

Het afasieteam van Roessingh is een multidisciplinair team dat bestaat uit:

  • Een revalidatiearts
  • Een taalkundige
  • Een logopedist
  • Een neuropsycholoog

Het afasieteam verricht naast taalonderzoek ook neuropsychologisch onderzoek als dat nodig is. Naast taal- en spraak zijn er ook andere niet-talige cognitieve aspecten van invloed op de communicatie, zoals geheugen, aandacht en doelgericht gedrag. Ook hier wordt onderzoek naar gedaan.

Afhankelijk van de complexiteit van de problematiek duren de onderzoeken één tot enkele uren, verdeeld over maximaal drie contactmomenten, waarna een behandelplan wordt opgesteld. In een afsluitend gesprek worden de resultaten en het advies toegelicht. Het gehele onderzoekstraject neemt maximaal zes weken in beslag.

Aanmelding

U wordt aangemeld bij het afasieteam door uw behandelend logopedist. Die kan het afasieteam inschakelen voor uitgebreide diagnostiek, behandeladvies en/of voor evaluatie van de logopedische behandeling.

Daarnaast kunt u ook zelf contact opnemen met het afasieteam via telefoonnummer 053 - 487 55 14 of afasieteam@roessingh.nl.

Indien na overleg besloten wordt om onderzoek te starten heeft u een verwijzing van een arts (bv. een huisarts, revalidatiearts, verpleeghuisarts of neuroloog) nodig. Op deze verwijzing moet duidelijk komen te staan dat het een verwijzing voor het afasieteam betreft en of er wel of geen neuropsychologisch onderzoek afgenomen moet worden.

De verwijzing en relevante medische gegevens kunnen opgestuurd worden naar:

Roessingh, Centrum voor Revalidatie
t.a.v. afdeling Logopedie volwassenen
Postbus 310
7500 AH Enschede