Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Amputatie of aanlegstoornis van de arm of hand

Kinderen met aangeboren afwijkingen aan de armen, zoals een korte arm, of kinderen met een amputatie kunnen bij Roessingh worden begeleid. Kinderen kunnen belemmeringen ervaren in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, vervoer, spel/sport en schooldeelname. Ook kan een kind sociaal-emotioneel tegen problemen aanlopen.

Contact

Met welke vragen kunt u bij Roessingh terecht?

Elke ontwikkelingsfase van uw kind roept weer nieuwe vragen op. Vragen die wij regelmatig van ouders horen, zijn:

  • Bewegen/verplaatsen: Zal mijn kind gaan kruipen? Hoe gaat het straks met fietsen?
  • Persoonlijke verzorging: Kan mijn kind zich alleen leren aankleden? Zal mijn kind met mes en vork kunnen leren eten? Kan mijn kind zelfstandig leren veter strikken?
  • School: De school vraagt zich af of mijn kind kan knippen?
  • Vrijetijdsbesteding: Welke sport kan mijn kind uitoefenen? Mijn kind wil een instrument bespelen; kunnen jullie meedenken?
  • Sociaal emotioneel: Hoe maak ik mijn kind weerbaar? Hoe ga ik om met opstandigheid van mijn kind? Maar ook: Hoe kan ik als ouder de beperking van mijn kind leren accepteren? Hoe ga ik om met de reactie van de omgeving en hoe help ik mijn kind daarbij?
  • Voorzieningen: Heeft mijn kind baat bij een prothese? Welke mogelijkheden zijn er?

Behandeling

Uw kind wordt periodiek gezien tijdens het spreekuur met de revalidatiearts, ergotherapeut en instrumentenmaker. Samen met u wordt het functioneren van uw kind op dat moment geëvalueerd op alle ontwikkelingsgebieden. Voorlichting wordt op maat gegeven in relatie tot de ontwikkelingsfase en individuele vragen.

Soms is er naast voorlichting en adviezen reden tot kortdurende poliklinische begeleiding. De behandeling wordt gericht op de hulpvraag. Dit houdt vaak in dat u met uw kind enkele weken één keer per week voor behandeling op de polikliniek komt. Verschillende behandelaren zoals de ergotherapeut en fysiotherapeut maar ook de maatschappelijk werker, psycholoog en orthopedagoog kunnen worden betrokken, afhankelijk uw vraag of de vraag van uw kind. Begeleiding bij een prothese vraag vindt volgens protocol plaats en vraagt eventueel training na aflevering. Lees meer over onderzoek voor kinderen met arm- of handproblemen.

Het behandelteam

Binnen Roessingh werken we met een vast team bestaande uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en orthopedagoog. Zo nodig worden andere disciplines betrokken. Tevens is er een vaste instrumentmaker van Roessingh Revalidatie Techniek die betrokken wordt bij vragen over prothesen en aanpassingen. Zo nodig kan ook rdgKompagne worden betrokken. rdgKompagne is de grootste leverancier in Nederland op het gebied van communicatiehulpmiddelen (of spraakcomputers), computeraanpassingen en omgevingsbediening voor mensen met een handicap. Wij werken nauw samen met de acht overige expertisecentra in Nederland. Dat betekent dat we elkaar regelmatig raadplegen rond de behandeling van uw kind.

Georganiseerde activiteiten

Twee keer per jaar vindt voor de doelgroep een activiteiten- en sportmiddag plaats. Ouders kunnen elkaar tegelijkertijd ontmoeten.

Betrokkenheid van ouders en kind

Voor een goede behandeling is de betrokkenheid van u en uw kind van groot belang. Afhankelijk van de problematiek van uw kind en de problemen waar u als ouder of verzorger mee wordt geconfronteerd, wordt bepaald hoe intensief en hoe vaak u contact hebt met het team of de arts. Roessingh organiseert ouderavonden en meeloopdagen.

Meer informatie

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met het teamsecretariaat kinderrevalidatie, telefoonnummer: 053 487 56 62.

Patiëntenorganisaties
Hand Vereniging
Korter maar krachtig

Revalidatieartsen