Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische pijn

Heeft u chronische pijn die u voelt in uw spieren en gewrichten? Heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor pijnrevalidatie bij Revalidatiecentrum Roessingh. Roessingh is één van de hooggespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland op dit gebied en heeft een compleet aanbod aan pijnrevalidatie.

We behandelen mensen met aanhoudende pijnklachten aan het bewegingsapparaat bij wie eerdere (para)medische behandelingen niet of nauwelijks hebben geholpen. Hierbij is het doel om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Daarbij staat kwaliteit van leven voorop. De behandeling is erop gericht u te leren omgaan met de aanwezige pijnklachten en de invloed die het heeft op uw dagelijkse activiteiten en stemming.


Contact

Behandelvisie

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen." Oud-patiënt via Twitter

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn ervaren en vaak minder last hebben van hun klachten. De revalidatie is erop gericht dat u weer een waardevol leven heeft, met de pijn. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees hier meer over ACT.

Behandeling

Consult bij de (revalidatie)arts
Nadat u bent verwezen voor een pijnrevalidatietraject wordt u uitgenodigd voor een consult bij de (revalidatie)arts. Tijdens de afspraak met de revalidatiearts wordt duidelijk of u in aanmerking komt voor een aanvullende pijnscreening voor een behandeling bij Roessingh of volgt een ander passend advies.

Deze afspraak duurt doorgaans 60 minuten. Voorafgaand aan het 1e gesprek is het noodzakelijk om vragenlijsten in te vullen. U ontvangt hiervoor persoonlijke inloggegevens per e-mail, waarmee u inlogt op een beveiligde website.

Ter voorbereiding op de pijnscreening met de revalidatiearts vragen wij u om drie (korte) filmpjes (totaal 13 minuten) over chronische pijn en pijnrevalidatie te bekijken; informatie films over een pijnbehandeling.

Multiscreening
Als er een indicatie is voor een behandeltraject dan wordt u uitgenodigd voor een aanvullende pijnscreening door een psycholoog en een fysiotherapeut of ergotherapeut. Deze afspraak wordt bevestigd middels een therapiekaart die thuis wordt gestuurd. U ontvangt tevens een mail met inlogcode op mijnroessingh.nl om de afspraken in te zien. Naar aanleiding van de resultaten uit de vragenlijsten en de bevindingen uit de screening bespreekt het behandelteam of u al dan niet in behandeling kan komen bij Roessingh en welke behandeling voor u het meest geschikt wordt gevonden en welke behandeldoelstellingen zijn geformuleerd op basis van uw hulpvraag. In een gesprek met de revalidatiearts worden de bevindingen uit de pijnscreening en het eventuele vervolg besproken met u en uw partner of nauw betrokkene.

Klinische of poliklinische behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid behandelen we u poliklinisch of klinisch. Voor een poliklinische behandeling komt u enkele dagdelen per week naar revalidatiecentrum Roessingh. Poliklinische behandeling is mogelijk wanneer u redelijk belastbaar bent.

Incidenteel wordt geïndiceerd voor een klinische behandeling, waarbij u overnacht in het revalidatiecentrum. Dit gebeurt in een week op/week af ritme (een week opgenomen, een week thuis). U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk en/of psychisch niet genoeg belastbaar bent en als het noodzakelijk is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen
De behandeling is individueel of in een groep. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van medepatiënten leren en ervaringen uitwisselen. In individuele programma’s zitten ook groepselementen en in groepsprogramma’s zitten ook individuele elementen.

Behandeling met behandelvrije dagen
Tussen de therapiemomenten van uw behandeling zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Tijdens de behandeldagen besteden we aandacht aan het stellen van werkdoelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Duur en intensiteit van de behandeling
De duur en intensiteit van de behandeling hangen af van de behandelvorm. Hoe complexer uw probleem, hoe intensiever de behandeling. Een klinische behandeling duurt 15 weken (8 behandelweken, 7 tussenliggende weken thuis), een poliklinische behandeling duurt 12 weken.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Telefoon: 053 487 56 63
E-mail: pijnrevalidatie@roessingh.nl

Doorverwijzen voor huisartsen
Wilt u een patiënt doorverwijzen naar Roessingh? Dit kan digitaal via ZorgDomein.

Patiëntenorganisatie
Stichting Pijn-Hoop

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Roessingh, Centrum voor Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu.

Actuele wachttijden Chronische pijn

Eerste consult
5
weken
Diagnose Intake / Screening
3
weken
Behandeling Poliklinisch
12
weken
Behandeling Klinisch
12
weken

Revalidatieartsen