Chronische pijn

Mensen met onder meer de volgende diagnoses kunnen voor pijnrevalidatie in aanmerking komen:

  • Chronisch benigne pijnsyndroom
  • Lage rugpijn
  • Fibromyalgie
  • Nek- en schouderpijn waaronder whiplash

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn ervaren en vaak minder last hebben van hun pijn. De revalidatie is erop gericht dat u leert leven met de pijn. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Klik hier voor meer informatie over ACT.

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen."

Oud-patiënt via Twitter

Behandeling

Intake

De revalidatie start met een intake. Uw persoonlijke doelstellingen worden zo snel mogelijk geformuleerd en zijn het richtsnoer voor het vaststellen van het behandelplan.

Behandeling met behandelvrije dagen

De revalidatiebehandeling vindt plaats met tussenpozen. Tussen de behandeldagen zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Daarvoor wordt tijdens de behandeldagen aandacht besteed aan het stellen van doelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Klinische of poliklinische behandeling

Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid komt u klinisch of poliklinisch in behandeling. Poliklinische behandeling is bestemd voor u wanneer u redelijk belastbaar bent. U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk te laag belastbaar bent of als het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen

De behandelonderdelen zijn individueel of groepsgewijs. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van mede-patiënten leren en ervaringen uitwisselen.

Duur en intensiteit van de behandeling

De duur en intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hoe complexer uw problematiek, des te intensiever de behandeling. Ook streven wij naar kortdurende behandelingen van zes weken tot maximaal een half jaar. Bovendien houdt onze zorg niet op bij de behandeling in ons revalidatiecentrum. Wij zorgen voor een goede overdracht en afstemming met andere instanties en instellingen in de zorgketen.

Behandelaars

Tijdens de behandeling wordt u begeleid door verschillende behandelaars. Behalve de revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, zijn dat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een psycholoog, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wanneer u bent aangemeld voor pijnrevalidatie is de eerste noodzakelijke stap het bezoeken van één van onze voorlichtingsbijeenkomsten. U kunt zich inschrijven via deze link.
Let op: U heeft een verwijzing voor pijnrevalidatie van uw huisarts of specialist nodig om hieraan deel te kunnen nemen.