Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische pijn

Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor pijnrevalidatie bij Revalidatiecentrum Roessingh. Roessingh is een van de weinige revalidatiecentra in Nederland die gespecialiseerd is in pijnrevalidatie.

Contact

Voor wie?

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen." Oud-patiënt via Twitter

Mensen met onder meer de volgende diagnoses kunnen voor pijnrevalidatie in aanmerking komen:

  • Chronisch benigne pijnsyndroom
  • Lage rugpijn
  • Fibromyalgie
  • Nek- en schouderpijn waaronder whiplash

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn ervaren en vaak minder last hebben van hun pijn. De revalidatie is erop gericht dat u leert leven met de pijn. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees meer over ACT.

Behandeling

Intake
De revalidatie start met een intake. Uw persoonlijke doelstellingen worden zo snel mogelijk geformuleerd en zijn het richtsnoer voor het vaststellen van het behandelplan.

Ter voorbereiding op de intake vragen wij u om een aantal informatiefilms te bekijken. Deze vindt u hier.

Behandeling met behandelvrije dagen
De revalidatiebehandeling vindt plaats met tussenpozen. Tussen de behandeldagen zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Daarvoor wordt tijdens de behandeldagen aandacht besteed aan het stellen van doelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Klinische of poliklinische behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid komt u klinisch of poliklinisch in behandeling. Poliklinische behandeling is bestemd voor u wanneer u redelijk belastbaar bent. U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk te laag belastbaar bent of als het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen
De behandelonderdelen zijn individueel of groepsgewijs. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van medepatiënten leren en ervaringen uitwisselen.

Duur en intensiteit van de behandeling
De duur en intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hoe complexer uw problematiek, des te intensiever de behandeling. Ook streven wij naar kortdurende behandelingen van zes weken tot maximaal een half jaar. Bovendien houdt onze zorg niet op bij de behandeling in ons revalidatiecentrum. Wij zorgen voor een goede overdracht en afstemming met andere instanties en instellingen in de zorgketen.

Behandelteam
Tijdens de behandeling wordt u begeleid door verschillende behandelaars. Behalve de revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, zijn dat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een psycholoog, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Telefoon: 053 487 54 34
E-mail: pijnkliniek@roessingh.nl

Patiëntenorganisatie
Stichting Pijn-Hoop

Actuele wachttijden Chronische pijn

Eerste consult
n.v.t.
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
n.v.t.
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen