Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische pijn

Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan kunt u in aanmerking komen voor pijnrevalidatie bij Revalidatiecentrum Roessingh. Roessingh is een van de weinige revalidatiecentra in Nederland die gespecialiseerd is in revalidatie bij chronische pijn- en vermoeidheidsklachten.

Contact

Voor wie?

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen." Oud-patiënt via Twitter

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn of vermoeidheid af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn en vermoeidheid ervaren en vaak minder last hebben van hun klachten. De revalidatie is erop gericht dat u weer een waardevol leven heeft, mét de pijn en/of vermoeidheid. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees hier meer over ACT.

Behandeling

Screening
Allereerst kijken wij tijdens een pijnscreening of uw vraag aansluit bij onze behandelvisie. Ter voorbereiding op de screening vragen wij u om een aantal informatiefilms te bekijken. Deze vindt u hier.

Intake
Na de pijnscreening plannen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een intake. Hierbij wordt, mede op basis van vragenlijsten, uitgebreid bij uw situatie stilgestaan. De uitkomst van de intake is een advies voor eventuele behandeling en formulering van het kernprobleem en uw persoonlijke doelstellingen.

Wanneer u alleen chronische vermoeidheidsklachten heeft, wordt de inhoud van het behandelprogramma hierop aangepast.

Klinische of poliklinische behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid komt u klinisch (u wordt opgenomen in Roessingh) of poliklinisch (u komt enkele dagdelen per week naar Roessingh) in behandeling. Poliklinische behandeling is geschikt voor u wanneer u redelijk belastbaar bent. U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk en/of psychisch te laag belastbaar bent of als het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen
De behandelonderdelen zijn individueel of groepsgewijs. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van medepatiënten leren en ervaringen uitwisselen.

Behandeling met behandelvrije dagen
De revalidatiebehandeling vindt plaats met tussenpozen. Tussen de therapiemomenten zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Daarvoor wordt tijdens de behandeldagen aandacht besteed aan het stellen van werkdoelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Duur en intensiteit van de behandeling
De duur en intensiteit van de behandeling wordt afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hoe complexer uw problematiek, des te intensiever de behandeling. Wij streven naar kortdurende behandelingen van 6 tot 12 weken.

Onze zorg houdt echter niet op niet op na de behandeling in ons revalidatiecentrum. Wij zorgen voor een goede overdracht en afstemming met andere instanties en instellingen in de zorgketen.

Behandelteam
Tijdens de behandeling wordt u begeleid door verschillende behandelaars. Behalve de revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, zijn dat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een bewegingsagoog.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Telefoon: 053 487 56 63
E-mail: secretariaatdop@roessingh.nl

Patiëntenorganisatie
Stichting Pijn-Hoop

Actuele wachttijden Chronische pijn

Eerste consult
2
weken
Diagnose Intake / Screening
10
weken
Behandeling Poliklinisch
32
weken
Behandeling Klinisch
10
weken

Revalidatieartsen