Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Chronische pijn

Heeft u chronische pijn zich uitend in spieren en gewrichten en heeft u daarvoor alle mogelijke medische behandelingen afgerond, maar blijven de klachten bestaan? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor pijnrevalidatie bij Revalidatiecentrum Roessingh of Roessingh Pijnrevalidatie. Roessingh is één van de hooggespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland op dit gebied en biedt een compleet palet aan pijnrevalidatie aan. Het revalidatiecentrum biedt hoogcomplexe, intensieve pijnrevalidatie en bij Roessingh Pijnrevalidatie kan men terecht voor middelcomplexe poliklinische revalidatie.

Contact

Behandelvisie

"Ik ben ze dankbaar dat zij mij leerden omgaan met pijn en beperkingen." Oud-patiënt via Twitter

Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze behandeling minder pijn ervaren en vaak minder last hebben van hun klachten. De revalidatie is erop gericht dat u weer een waardevol leven heeft, met de pijn. Daarvoor is het nodig dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. Om u daarbij goed te begeleiden maken wij in onze behandeling gebruik van Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Lees hier meer over ACT.

Behandeling

Screening
Allereerst kijken wij tijdens een pijnscreening of uw vraag aansluit bij onze behandelvisie. Bekijk een aantal informatiefilms over een pijnbehandeling ter voorbereiding op de screening.

Intake
Na de pijnscreening plannen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk een intake. Hierbij wordt, mede op basis van vragenlijsten, uitgebreid bij uw situatie stilgestaan. De uitkomst van de intake is een advies voor eventuele behandeling en formulering van het kernprobleem en uw persoonlijke doelstellingen.

Klinische of poliklinische behandeling
Afhankelijk van uw lichamelijke en psychische gesteldheid komt u poliklinisch of klinisch in behandeling. Voor een poliklinische behandeling komt u enkele dagdelen per week naar revalidatiecentrum Roessingh of Roessingh Pijnrevalidatie. Poliklinische behandeling is geschikt voor u wanneer u redelijk belastbaar bent. Voor een klinische behandeling wordt u opgenomen in het revalidatiecentrum. U komt voor klinische behandeling in aanmerking als u lichamelijk en/of psychisch te laag belastbaar bent of als het verstandig is dat u de principes eerst in een klinische situatie oefent.

Individuele of groepsgewijze behandelonderdelen
De behandeling is individueel of groepsgewijs. Als u in staat bent om een groepsbehandeling te volgen, dan heeft dat de voorkeur. U kunt dan van medepatiënten leren en ervaringen uitwisselen.

Behandeling met behandelvrije dagen
De revalidatiebehandeling vindt plaats met tussenpozen. Tussen de therapiemomenten zit steeds een behandelvrije periode zodat u de geleerde principes kunt toepassen in uw dagelijks leven. Daarvoor wordt tijdens de behandeldagen aandacht besteed aan het stellen van werkdoelen en krijgt u opdrachten mee voor de tussenperiodes.

Duur en intensiteit van de behandeling
De duur en intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de behandelvorm. Hoe complexer uw problematiek, des te intensiever de behandeling. Een klinische behandeling duurt 15 weken, een poliklinische behandeling duurt 12 tot 16 weken.

Na de behandeling zorgen wij zo nodig voor een goede overdracht en afstemming met andere instanties en instellingen in de zorgketen.

Behandelteam
Tijdens de behandeling wordt u begeleid door verschillende behandelaars. Behalve de revalidatiearts, die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling, zijn dat bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, een psycholoog, een fysiotherapeut, een ergotherapeut en een bewegingsagoog.

U wordt behandeld door een vast behandelteam dat kan wisselen in samenstelling, afhankelijk van uw zorgpad. Wij werken met GZ-psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, adem- en ontspanningstherapeuten, psychomotorisch therapeuten, ergotherapeuten, bewegingsagogen, psychodiagnostisch medewerkers, sociaal agogisch hulpverleners, arbeidsdeskundigen en activiteitentherapeuten.

Verwijzing

Voor aanmelding hebt u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw huisarts, specialist of het secretariaat Pijnrevalidatie.

Telefoon: 053 487 56 63
E-mail: secretariaatdop@roessingh.nl

Patiëntenorganisatie
Stichting Pijn-Hoop

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Roessingh, Centrum voor Revalidatie is lid van Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). Als netwerk doen we wetenschappelijk onderzoek en delen we onze kennis om samen de pijnrevalidatie te verbeteren. We dragen bij aan het vormen en ontwikkelen van regionale zorgketens met de 1e en 2e lijn om de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Met de regionale zorgketens delen we onze expertise over pijn en pijnrevalidatie. Kijk voor meer informatie op www.NPN.nu.

Actuele wachttijden Chronische pijn

Eerste consult
1
week
Diagnose Intake / Screening
2
weken
Behandeling Poliklinisch
7
weken
Behandeling Klinisch
5
weken

Revalidatieartsen