Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. De isolatielaag (myeline) rondom de zenuwen is aangetast en het centrale zenuwstelsel kan daardoor bepaalde impulsen niet goed verwerken. Meestal krijgen mensen, voornamelijk vrouwen, tussen 25 en 45 de diagnose MS, maar ook kinderen kunnen MS krijgen. MS is geen spierziekte wat veel gedacht wordt, het is een neurologische aandoening. Multiple Sclerose heeft een progressief karakter, dat wil zeggen in de loop der jaren verergeren de symptomen.

Contact

Oorzaken en risicofactoren

De oorzaak van MS is helaas nog onbekend. Wat wel bekend is, is dat het afweersysteem een grote rol speelt bij MS. Bepaalde cellen vallen het myeline rondom de zenuwen van het centrale zenuwstelsel aan. Er wordt aangenomen dat een combinatie van erfelijke factoren en factoren uit de omgeving de kans op het krijgen van MS vergroot.

Symptomen en gevolgen

Omdat de ziekte bij iedereen anders verloopt, is er geen algemeen antwoord op de vraag naar de symptomen van MS. Niet alleen de klachten zelf kunnen verschillen, ook de ernst van de klachten is niet bij iedereen hetzelfde. Vaak uit zich MS met vage klachten als krachtsverlies in armen en/of benen, moeheid, verminderde controle over de blaas, pijn in de ledematen of lage rug, gevoelsstoornissen en oogklachten. Veel mensen denken bij MS direct aan een rolstoel. Uit onderzoeken blijkt echter dat 80% van de mensen met Multiple Sclerose na 10 jaar nog kan lopen.

Behandeling

Wanneer u de aandoening Multiple Sclerose (MS) heeft kunt u met allerlei problemen te maken krijgen. Vanwege het progressieve karakter van de ziekte krijgt u niet alleen te maken met lichamelijke stoornissen en beperkingen, maar moet u zich ook voortdurend aanpassen aan steeds veranderende situaties.

De behandeling in ons revalidatiecentrum is erop gericht dat u adequaat en efficiënt leert omgaan met de resterende mogelijkheden. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven vergroot, ondanks de beperkingen. Omdat de problemen zeer uiteenlopend kunnen zijn en om een brede aanpak vragen, hebben wij een speciaal MS-team. Lees meer over het MS-revalidatie programma.

Actuele wachttijden Multiple Sclerose (MS)

Eerste consult
n.v.t.
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
12
weken
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen