Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Over Steun Roessingh

De Stichting Steun Roessingh heeft geen winstoogmerk en ondersteunt de Stichting Revalidatiecentrum Roessingh. Steun Roessingh zet zich in voor het welzijn van alle patiënten van Revalidatiecentrum Roessingh en hun naasten in de ruimste zin van het woord. De focus ligt daarbij op het financieren van technologische zorginnovaties

Gegevens

 • Statutaire naam: Stichting Steun Roessingh
 • RSIN: 860509400
 • Bezoekadres: Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede
 • Postadres: Postbus 310, 7500 AH Enschede
 • Bankrekening: NL81 INGB 0674358082
 • Telefoonnummer: 053-487 58 75 en vraag naar de relatiemanager van Steun Roessingh
 • e-mailadres: steun@roessingh.nl
 • KvK-nummer: 76105792

De oprichtingsakte van Steun Roessingh vindt u hier.

Het beleidsplan van Steun Roessingh vindt u hier.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van de stichting bestaat uit drie bestuurders:

 1. Drs. Juliëtte Nijlant, voorzitter
 2. Ir. Miriam Luizink, penningmeester
 3. Nicole Bongers, secretaris

Achtergrond Stichting Steun Roessingh

In april 2012 is vanuit Stichting Hulpfonds Het Roessingh Steun Roessingh (werknaam) gestart met activiteiten. Sinds 15 oktober 2019 is Steun Roessingh afgesplitst van Hulpfonds Het Roessingh en voortgezet als zelfstandig stichting met ANBI status. Hulpfonds Het Roessingh blijft voortbestaan als Hulpfonds voor Onderwijscentrum het Roessingh.

Steun Roessingh maakt met financiële middelen verkregen via particulieren, bedrijven, businessclubs en legaten vooral technologische zorginnovaties en extraatjes voor patiënten mogelijk, die door de zorgverzekering niet vergoed worden. Dankzij die technologische zorginnovaties boeken zij soms grensverleggende resultaten die de kwaliteit van hun leven verbetert. Door de extraatjes wordt hun, soms maandenlange verblijf, veraangenaamd.