Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Privacy Policy Stichting Steun Roessingh

Bij Stichting Steun Roessingh zijn we afhankelijk van de steun van mensen zoals u om ons werk te kunnen doen. Daarom zijn we transparant over waarom we uw persoonsgegevens vragen en wat we daarmee doen.

Terwijl u onze website bezoekt en als u met ons communiceert verzamelen we informatie. Dit helpt ons om onze communicatie effectiever in te zetten. Hoe meer informatie we hebben, des te efficiënter we kunnen werken en hoe meer geld we kunnen besteden aan onze patiënten.

We nemen uw privacy uiteraard heel serieus en zorgen ervoor dat uw informatie bij ons veilig is.

Lees deze informatie over ons beleid zorgvuldig door zodat u weet hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We kunnen ons beleid van tijd tot tijd bijwerken, zonder u daarvan op de hoogte te brengen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van (tracking)cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Steun Roessingh als andere partijen kunnen cookies plaatsen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.

Gebruiksvoorwaarden

Stichting Steun Roessingh legt gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en wijze van aanmelding) ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten en afgeronde projecten die met uw hulp tot stand gekomen zijn. Als u op deze informatie geen prijs stelt kunt u dit schriftelijk melden via steun@roessingh.nl.

Persoonsgebonden gegevens

Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Beveiliging

Stichting Steun Roessingh draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Informatie en aansprakelijkheid

Stichting Steun Roessingh is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Steun Roessingh. Gebruikers van de website vrijwaren Stichting Steun Roessingh bovendien van elke vorm van schade aan derden gerelateerd aan enige handeling van de gebruiker gedaan ten (beweerd) gevolge van het gebruik. Stichting Steun Roessingh is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website bij Stichting Steun Roessingh.

Bezoekers mogen de website raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik of misbruik van de website bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Stichting Steun Roessingh in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Stichting Steun Roessingh en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Steun Roessingh.