Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Cerebrale Parese (CP)

Cerebrale Parese (CP) is een aandoening als gevolg van een hersenbeschadiging die ontstaan is vóór het eerste levensjaar. De letterlijke vertaling is hersenverlamming. Hierdoor kunnen op allerlei gebieden stoornissen ontstaan, zoals taal en spraak, het bewegingsapparaat of het cognitieve vermogen. De revalidatiebehandeling bij Roessingh is erop gericht het kind met Cerebrale Parese zo zelfstandig mogelijk in zijn / haar omgeving te laten functioneren.

Contact

Behandelteam

Bij de behandeling zijn meerdere behandelaars betrokken die allen deskundig zijn op een bepaald gebied. Onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts werken zij samen in een team. De samenstelling van het team hangt af van de problematiek van uw kind. De revalidatiearts informeert u, vooral in de eerste fase van de behandeling, over de diagnose, het verloop van het ziektebeeld en het revalidatieproces. Voor een goede behandeling is de betrokkenheid van u en uw kind van groot belang. Afhankelijk van de problematiek van uw kind en de problemen waar u als ouder of verzorger mee wordt geconfronteerd, wordt bepaald hoe intensief en hoe vaak u contact hebt met het team of de arts. Roessingh organiseert ouderavonden en meeloopdagen, daarnaast kunt u worden uitgenodigd om bij de patiëntenbespreking aanwezig te zijn.

School

Revalidatiecentrum Roessingh werkt nauw samen met Onderwijscentrum het Roessingh (OCR), een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen. Deze leerlingen hebben te maken met een lichamelijke of meervoudige beperking en/of zijn langdurig ziek in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school en het revalidatiecentrum zijn in één gebouw gehuisvest. Hierdoor kunnen leerlingen van het OCR makkelijk onder schooltijd een poliklinische revalidatiebehandeling volgen in het revalidatiecentrum. Ook zijn er school ondersteunende therapieactiviteiten, individueel of in de klas. Om onderwijs en behandeling zoveel mogelijk op aan te laten sluiten, is er intensief overleg tussen het revalidatiecentrum en het OCR.

Overgang van jongere naar volwassene

Wanneer het kind tussen de 17 en 20 jaar is, wordt de overgang naar de volwassenenrevalidatie van Roessingh voorbereid. Dit is vaak een hele stap: vertrouwde behandelaars en artsen vallen weg en er wordt op een andere wijze een beroep gedaan op de mogelijkheden van de jongere. Ook wordt in deze fase het onderwijs in het onderwijscentrum afgerond. De jongeren maken een volgende stap naar een plek in de samenleving wat betreft dagbesteding, vervolgonderwijs, werk en wonen. Het voeren van de regie over hun eigen leven wordt steeds belangrijker.

Doorverwijzing

Soms vereist de behandeling van het kind een specialistische aanpak. Roessingh heeft diverse gespecialiseerde spreekuren, waarnaar uw kind doorverwezen kan worden. Voorbeelden daarvan zijn het botoxspreekuur, schoenenspreekuur en het handenteam.

Piratengroep

Veel kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging gebruiken hun linker- of rechterarm en -hand minder vaak en minder goed. Om deze kinderen op een speelse manier te stimuleren hun aangedane arm te gebruiken, organiseert Roessingh een zogenaamde ‘Piratengroep’. Deelname aan dit programma is mogelijk voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Lees meer over de Piratengroep.

Handig-2-Handig groep

In de laatste week van de zomervakantie vindt bij voldoende aanmeldingen de Handig-2-Handig trainingsweek plaats. In deze week kunnen kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar werken aan het vergroten van de zelfstandigheid in alledaagse tweehandige activiteiten. Lees meer over de Handig-2-Handig groep.

Meer informatie

Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met het teamsecretariaat kinderrevalidatie, telefoonnummer: 053 487 56 62.

Patiëntenorganisatie
CP Nederland

Actuele wachttijden Cerebrale Parese (CP)

Eerste consult
n.v.t.
Diagnose Intake / Screening
3
weken
Behandeling Poliklinisch
n.v.t.
Behandeling Klinisch
n.v.t.

Revalidatieartsen