Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Dwarslaesie

Roessingh is één van acht centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in dwarslaesierevalidatie. Als zodanig kunnen wij alle gevallen van dwarslaesie behandelen. Zelfs wanneer er bijkomende problemen optreden, zoals beademingsbehoefte heeft ons revalidatiecentrum de nodige deskundigheid en faciliteiten in huis.

Contact

Oorzaken

Er zijn traumatische en niet-traumatische oorzaken voor een dwarslaesie. De meest voorkomende oorzaak is van traumatische aard.

Traumatische oorzaken

 • Verkeersongelukken
 • Ongelukken thuis of op het werk
 • Sportongevallen
 • Zelfbeschadiging (bijvoorbeeld springen van grote hoogte) en geweld
 • Complicaties na een operatie

Niet traumatische oorzaken

 • Infecties
 • Tumoren die het ruggenmerg beschadigen
 • Trombose of bloeding
 • Spina Bifida

Gevolgen

Een dwarslaesie is een zeer ernstig letsel dat over het algemeen niet meer kan genezen. De gevolgen van een dwarslaesie zijn afhankelijk van de hoogte of uitgebreidheid van het letsel. Hoe hoger het letsel in het ruggenmerg en hoe uitgebreider, hoe ernstiger de gevolgen. Gevolgen kunnen o.a. zijn:

 • Verlies van controle over bewegingen. De spieren verlammen, spiermassa wordt afgebouwd en spierkracht gaat verloren. Ook zijn spastische bewegingen mogelijk.
 • Verlies van gevoel. Er is geen gevoel meer voor pijn, temperatuur en druk en de lichaamstemperatuur wordt slecht gereguleerd. Het gevoel voor de positie van ledematen gaat verloren.
 • Verlies van controle over organen. De normale maag-, darm- en blaasfunctie gaat verloren en er kunnen pijngevoelens in organen ontstaan. Verlies van seksuele functies is ook mogelijk.
 • Getroffene zijn in de meeste gevallen afhankelijk van een rolstoel en moeten in zeer ernstige gevallen beademd worden. Ook alledaagse werkzaamheden kunnen meestal niet geheel zelfstandig meer worden uitgevoerd.

Behandeling

Roessingh is één van de acht centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in de revalidatie van mensen met een dwarslaesie. Als zodanig kunnen wij alle gevallen van dwarslaesie behandelen. Zelfs wanneer er bijkomende problemen optreden heeft ons revalidatiecentrum de nodige deskundigheid en faciliteiten in huis. De gevolgen van een dwarslaesie kunnen veelzijdig zijn.

Behalve de basisrevalidatie van dwarslaesie biedt ons revalidatiecentrum specialistische revalidatiezorg:

 • Syndroom van Guillain-Barré
 • Spasticiteitsbehandeling (in samenwerking met het MST)
 • Fertiliteitsbehandeling
 • Nazorg
 • Blaas- en/of darmproblematiek bij dwarslaesie
 • Wondbehandeling, decubitus
 • Zitadvisering bij (complexe) zitproblematiek
 • Handrevalidatie bij dwarslaesie inclusief operatiemogelijkheden

Als gevolg van de dwarslaesie kunt u bijkomende complexe problemen krijgen. Problemen als decubitus (doorligwonden), incontinentie, ademhalingsproblemen of vruchtbaarheidsproblemen zijn mogelijk. De acht gespecialiseerde revalidatiecentra kunnen behalve het revalidatieprogramma ook specialistische zorg bieden in het geval van deze bijkomende problemen. Als één van de weinige centra kunnen wij alle bijkomende problemen behandelen. Roessingh is daarbij extra gespecialiseerd in spasticiteitsbehandeling en behandeling van arm- en handproblematiek bij mensen met een hoge dwarslaesie. Ons revalidatiecentrum werkt bovendien nauw samen met de andere revalidatiecentra in Nederland. Zo kunnen wij kennis en kunde delen met andere behandelaars en krijgt u een zo goed mogelijke behandeling. Lees meer over dwarslaesie revalidatie.

Dwarslaesie revalidatie in Roessingh

Bekijk hier de film over dwarslaesie revalidatie in Roessingh.

Nazorg

Tijdens de revalidatie streven wij ernaar u zo goed mogelijk voor te bereiden op de tijd erna. Toch kunt u, als u uw leven thuis weer oppakt, met vragen en problemen geconfronteerd worden die te maken hebben met uw dwarslaesie. Op de nazorgpoli dwarslaesie kunt u met dit soort vragen en problemen terecht. Lees meer over de nazorgpoli dwarslaesie.

Nederlandse Dataset Dwarslaesie

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 600 mensen met een recente dwarslaesie opgenomen in een revalidatiecentrum. Alle revalidatiecentra in Nederland, waaronder Roessingh, dat patiënten met een dwarslaesie behandelt, registreert medische informatie van mensen met een recente dwarslaesie. Het doel van deze registratie is om de gevolgen van dwarslaesie beter te begrijpen en daarmee de zorg te verbeteren en meer op maat te kunnen aanbieden. Deze registratie wordt de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD) genoemd.

Deelname is vrijwillig en u beslist zelf of u meedoet. Niet meedoen heeft geen gevolgen voor de zorg die u krijgt. Als u wel meedoet, dan kunt u zich altijd bedenken. U mag op elk moment stoppen. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt en stoppen heeft geen gevolgen voor de zorg die u krijgt. Als u wilt stoppen kunt u contact opnemen met uw revalidatiearts. Nieuwe gegevens worden dan niet meer opgenomen in de NDD. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden wel gecodeerd gebruikt voor de analyses tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Klik hier voor meer informatie.


Actuele wachttijden Dwarslaesie

Eerste consult
5
weken
Diagnose Intake / Screening
n.v.t.
Behandeling Poliklinisch
n.v.t.
Behandeling Klinisch
1
dag

Revalidatieartsen