Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Loopproblemen

In Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) doen we onderzoek naar complexe loopproblemen, bij zowel kinderen als volwassenen met een neurologische of orthopedische aandoening. Dit looponderzoek wordt ook 'gangbeeldanalyse' genoemd.

Het doel van het looponderzoek is inzicht te krijgen in de manier waarop u loopt, hoe de beenspieren samenwerken tijdens het lopen en mogelijke oorzaken van uw loopproblemen. Met deze informatie kunnen wij u en uw verwijzer een gericht advies geven over behandelmogelijkheden om het lopen te verbeteren of een eerder uitgevoerde behandeling evalueren. Ons behandeladvies kan uiteenlopen van bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen tot injecties voor spasticiteit of een operatieve behandeling.

Sommige behandelingen kunnen alleen in grotere revalidatiecentra zoals Roessingh plaatsvinden. De specialisten uit het RDC-team zijn ook werkzaam in Roessingh. Zij werken intensief samen met orthopedisch chirurgen in het Medisch Spectrum Twente en met onderzoekers van Roessingh Research and Development.

Bij welke klachten/aandoeningen kan ik bij RDC terecht?

U kunt bij Roessingh Diagnostisch Centrum terecht wanneer u problemen hebt bij het lopen als gevolg van een aandoening, zoals een beroerte, spierziekte, cerebrale parese of dwarslaesie. Denk hierbij aan de volgende klachten:

  • struikelen of (bijna) vallen
  • vermoeidheid tijdens het lopen
  • slepen met uw voet
  • niet op blote voeten kunnen lopen
  • zwikken

Specialistische kennis

Het team van het RDC voor loopproblemen bestaat onder andere uit revalidatieartsen, fysiotherapeuten en onderzoekers. Zij hebben veel specialistische kennis van en ervaring met loopproblemen. Zij volgen regelmatig scholingen en voeren zelf wetenschappelijk onderzoek uit. Op deze manier kunnen we hoogwaardige zorg voor u blijven leveren en blijft RDC toonaangevend op dit gebied, zowel in Nederland als in het buitenland.

Wetenschappelijk onderzoek

RDC verricht diverse wetenschappelijke onderzoeken met betrekking tot loopproblemen. Onderzoekers van Roessingh Research and Development zijn onderdeel van het team. Daarom kan het zijn dat u benaderd wordt voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt hierover schriftelijke informatie. U besluit zelf of u hier wel of niet aan meedoet. Uw keuze heeft geen invloed op uw onderzoek bij RDC en/of eventuele vervolgbehandeling.

Behandelteam

RDC werkt met verschillende teams, elk gespecialiseerd in verschillende probleemgebieden van lopen en arm/handfunctie. In die teams werken revalidatieartsen, chirurgen, fysio-, ergo en handtherapeuten, neurologen, neurofysiologen en onderzoekers nauw met elkaar samen. Welk team welke patiënt helpt, hangt af van de leeftijd van de patiënt (kind of volwassene) en het probleemgebied (lopen of arm/handfunctie).