Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Privacy

In verband met de behandeling van onze patiënten worden er administratieve en medische gegevens van de patiënt vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die bij de behandeling van de betreffende patiënt betrokken zijn. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en zijn verplicht de hiervoor wettelijk geldende regels op te volgen. Onze organisatie heeft deze regels uitgewerkt in een privacyreglement. Hierin staat vermeld hoe de patiënt van zijn/haar rechten gebruik kan maken.

Roessingh heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst die binnen de organisatie toezicht houdt op de naleving van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is via e-mail te bereiken op fg@roessingh.nl.


Inzage of afschrift medisch dossier

Een patiënt mag ook zijn/haar medisch dossier inzien of een afschrift daarvan opvragen. De patiënt kan daarvoor een aanvraagformulier inzage/afschrift patiëntgegevens indienen bij het directiesecretariaat van het revalidatiecentrum. Voor kinderen jonger dan 16 jaar die in ons revalidatiecentrum worden behandeld, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers dit doen.

Gebruik van e-mailadressen

De op de website vermelde e-mailadressen zijn bedoeld voor het stellen van vragen van algemene aard, het stellen van medisch inhoudelijke vragen daar waar dit vermeld staat of voor het geven van reacties.

Met het opgeven van uw persoonlijke gegevens via de op de website vermelde e-mailadressen verleent u ons automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken.

Uw persoonlijke gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen. De gegevensverwerking vindt uitsluitend plaats met het doel de (potentiële) patiënten te voorzien van informatie, gericht op een, eventuele, (para)medische behandeling.

Roessingh staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door haar medewerkers verzonden e-mailberichten, noch voor de ontvangst daarvan.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van (tracking)cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Roessingh als andere partijen kunnen cookies plaatsen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser.