Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Arm/handfunctie

In Roessingh Diagnostisch Centrum (RDC) stellen we in korte tijd diagnoses voor complexe neurologische of orthopedische arm/handaandoeningen (aangeboren of door ernstig letsel), voor zowel volwassenen als kinderen. Met het stellen van de diagnose wordt een bijpassend behandeladvies gegeven waarmee u gericht kan worden behandeld om klachten te verminderen of te verhelpen.

Het behandeladvies dat uit de diagnostiek van RDC volgt, betreft een breed scala aan opties. De specialisten uit het RDC-team werken ook in een behandelteam binnen Roessingh. Er bestaat een intensief samenwerkingsverband met orthopedisch en plastisch chirurgen in MST en met onderzoekers van Roessingh Research and Development.

Bekijk hieronder de film over een dag bij het RDC-team neurologie:

Bij welke klachten/aandoeningen kan ik bij RDC terecht?

U kunt bij Roessingh Diagnostisch Centrum terecht bij complexe neurologische of orthopedische arm/handaandoeningen (aangeboren of door ernstig letsel). Denk hierbij aan de volgende diagnoses:

Neurologisch

 • Dwarslaesie
 • Neuromusculaire aandoeningen (NMA)
 • Cerebro Vasculair Accident (Beroerte)/Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Cerebrale Parese (CP)
 • Perifeer zenuwletsel
 • Plexus letsel (schouderzenuwletsel)

Orthopedisch

 • Amputatie
 • Ernstig traumatisch arm/pols/hand letsel
 • Congenitale (aangeboren) aandoeningen, inclusief reductiedefecten

Diagnostisch onderzoek naar arm/handfunctie

Een team van meerdere behandelaren en een arts onderzoekt u, stelt een diagnose en geeft u advies voor een behandeling waarmee u de beste resultaten kunt behalen. Onder leiding van uw eigen arts die u naar RDC verwees, zet u de geadviseerde behandeling in gang. Waar deze plaatsvindt hangt af van het advies.

Proefblokkade van één of meerdere spieren of zenuwen
Vóór de proefblokkade van de spier of zenuw nemen we een lichamelijk onderzoek van de arm af en maken we video-opnames van de arm en hand in functionele taken. Vervolgens prikt de revalidatiearts een plaatselijk verdovend middel (lidocaïne) in één of enkele spier(en) of zenuwen. Hierdoor zien we welke spieren ontspannen en welke te kort zijn. En we onderzoeken of u na de verdoving meer kunt met de arm-/handspier(en). Lidocaïne vermindert de werking van de spier of zenuw voor de duur van ongeveer twee uur (vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts). Na ongeveer 20 minuten is de stof ingewerkt en worden het lichamelijk onderzoek en de video-opnames herhaald om het effect te beoordelen. Na enkele uren is de situatie weer zoals die was vóór de injectie. Het effect is dus tijdelijk en onschadelijk.

Behandeladvies
Het team bespreekt samen de resultaten van uw onderzoek en geeft een advies voor de behandeling die u voor de toekomst de beste resultaten geeft. Direct daarna bespreekt de revalidatiearts dit advies met u en koppelt hij dit ook terug naar uw eigen arts. Dit kunnen verschillende adviezen zijn:

 • (hand)therapie
 • botulinetoxinebehandeling (zie hieronder)
 • spalktherapie
 • indicatie voor handchirurgie
 • geen indicatie voor therapie/geen vervolg

Botulinetoxinebehandeling

Als de behandeling met lidocaïne het gewenste resultaat geeft, kan de revalidatiearts besluiten u uit te nodigen voor een botulinetoxinebehandeling. Botulinetoxine is een natuurlijke stof, dat uit bacteriën wordt gehaald. Het blokkeert de zenuwsignalen naar een spier. Hierdoor wordt een te actieve spier zwakker of kan deze niet meer samentrekken.

Handobservatie voor kinderen

Het handenteam bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut. Dit handenteam is gespecialiseerd in kinderen, die problemen ervaren in het gebruik van hun arm en/of hand. Bij RDC onderzoekt dit handenteam het kind in één dagdeel tijdens een zogenaamde handobservatie. Door de werking van de arm- en/of handfunctie uitgebreid en nauwkeurig te analyseren, krijgt u snel helderheid over de behandeling waarmee uw kind de beste resultaten bereikt.

Handchirurgie

Naar aanleiding van onze diagnostiek kan het zijn dat u in aanmerking komt voor handchirurgie. Dankzij een samenwerking tussen Roessingh en Medisch Spectrum Twente kan met reconstructieve arm-handchirurgie (neurohandchirurgie) het gebruik van de arm en de hand worden verbeterd als deze functie is verstoord door een neurologische aandoening, zoals een hoge dwarslaesie, CVA of perifeer zenuwletsel. Voor meer informatie over neurohandchirurgie kijkt u hier.