Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

Uw diagnose

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een afwijking of beschadiging van de hersenen die in de loop van het leven is ontstaan. Hersenletsel kan op allerlei verschillende manieren ontstaan, maar in vrijwel alle gevallen is er een belemmering in het voortzetten van het dagelijks leven. Vaak is er sprake van een combinatie van stoornissen en beperkingen, waardoor er beroep gedaan moet worden op meerdere zorgaanbieders.

Contact

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken waarbij hersenletsel kan worden opgelopen: traumatisch en niet-traumatisch. Bij traumatisch hersenletsel is er sprake van een uitwendige oorzaak, zoals:

 • Vallen
 • Een aanrijding
 • Groot voorwerp tegen het hoofd
 • Slagen tegen het hoofd, zoals een misdrijf of mishandeling
 • Als een voorwerp van buitenaf de hersenen binnendringt

Bij niet-traumatisch hersenletsel heeft het een inwendige oorzaak, zoals:

 • Bloedvatstoornissen in de hersenen
 • Infecties
 • Tumor
 • Vergiftiging
 • Zuurstofgebrek, bijvoorbeeld bij hartstilstand, ademstilstand, bijna-verdrinking, ophanging of rookvergiftiging
 • Epilepsie als restverschijnsel van een vorm van hersenletsel of als oorzaak van hersenletsel

Gevolgen

De gevolgen van NAH zijn verschillend en afhankelijk van de plaats van de beschadiging in de hersenen en de ernst van het letsel. Vaak voorkomende gevolgen zijn onder andere:

 • Verminderde arm/handfunctie door bijvoorbeeld krachtsverlies, gevoelsstoornissen of coördinatiestoornissen
 • Verminderde loopfunctie
 • Cognitieve problemen, zoals problemen in het geheugen, aandacht en/of concentratie
 • Veranderingen in gedrag
 • Taal- en spraakproblematiek
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid, vaak in combinatie met prikkelverwerkingsproblematiek

Behandeling

"Voor mij een hele verademing om te zien en te kunnen communiceren met mensen die ook een niet-aangeboren hersenaandoening hebben."

Omdat de problemen zeer uiteenlopend zijn en om een brede aanpak vragen, heeft ons revalidatiecentrum een behandelteam specifiek voor hersenletsel patiënten. Het doel van de behandeling is om zo goed en zo zelfstandig mogelijk te functioneren in uw eigen thuis- en werksituatie. De behandeling richt zich op:

 • Specifieke beperkingen die u als probleem ervaart
 • Het omgaan met de veranderde situatie
 • Ondersteuning via hulpmiddelen

Vanwege de grote diversiteit in het ziektebeeld wordt het behandelprogramma voor iedereen individueel vastgesteld. Lees meer over NAH-revalidatie.

Binnen het hersenletselteam maken we gebruik van technologische ontwikkelingen die de behandelingen op verschillende domeinen ondersteunen.

Nazorg

Als de behandeling in het revalidatiecentrum is afgerond, is het mogelijk dat u thuis met vragen en problemen wordt geconfronteerd als gevolg van het hersenletsel. Hiervoor kunt u terecht bij de hersenletsel-nazorgpoli. Lees meer over de hersenletsel-nazorgpoli.

Autorijden

Autorijden is geen vanzelfsprekendheid meer. De gespecialiseerde autorijschool van Roessingh helpt u letterlijk en figuurlijk op weg. De lesauto’s zijn uitgerust met een groot aantal aanpassingen. Wanneer deze niet voldoende zijn, kunnen in de meeste gevallen individuele aanpassingen in de eigen werkplaats gerealiseerd worden. Lees meer over Autorijden of handicap en rijbewijs.

Meer informatie

Gespreksgroepen
NAH is niet alleen een ingrijpende gebeurtenis voor uzelf, maar ook voor uw partner of familieleden. Er zal veel behoefte zijn aan informatie over NAH, handvaten hoe het beste hiermee omgegaan kan worden en misschien ook lotgenotencontact. Daarom organiseren wij ook bijeenkomsten voor partners en familieleden. Lees meer over deze gespreksgroep.

Samenwerking Hersenletselketen Twente
Roessingh maakt deel uit van de Hersenletsel-keten Twente.

Alles over hersenletsel in gewone taal
Hersenletsel-uitleg

Patiëntenorganisaties
NAH-Oost
NAH Zorg
Hersenletsel
Hersenstichting

Revalidatieartsen