Let op!

Mogelijk werken sommige onderdelen van onze website niet naar behoren. Voor een optimale beleving bekijkt u onze website het beste in Chrome of Firefox.

RapenburgRace 2021

De RapenburgRace wil onderzoek en innovatie steunen om de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Op zaterdag 18 september 2021 wordt in Leiden de derde RapenburgRace gezwommen.

Handondersteuning voor zelfstandigheid bij hoge dwarslaesie

In Nederland zijn er tussen de 10.000 en 12.000 mensen met een dwarslaesie. Meer dan de helft van deze mensen heeft een tetraplegie oftewel een hoge dwarslaesie, waarbij ook de armen en handen zijn aangedaan. Verbetering van de arm-handfunctie staat heel hoog op de prioriteitenlijst van deze patiënten, hoger nog dan ondersteuning van het lopen. De mogelijkheid tot het verrichten van ADL-taken (Algemene Dagelijkse Verrichtingen) en hiermee de mate van kwaliteit van leven wordt immers enorm negatief beïnvloed door de arm-handbeperkingen. Onder ADL-taken vallen bijvoorbeeld zelfverzorging, eten en drinken.

Voor het ondersteunen van de functie van de benen is veel aandacht, denk aan de ontwikkeling van exoskeletten en het al bestaan van diverse typen beenbeugels. Voor arm-handfunctiestoornissen is er bij enkele patiënten de mogelijkheid tot arm-handchirurgie. Veel patiënten hebben deze mogelijkheid helaas niet. Voor hen zijn er bijna geen andere opties omdat er weinig hulpmiddelen zijn ter verbetering van de actieve handfunctie.

Samenwerkingsproject voor verbeterde arm-handfunctie

In dit project werken Roessingh Research en Development (RRD) en Roessingh, Centrum voor Revalidatie met De Hoogstraat Revalidatie, het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) en de Universiteit Twente (UT) samen. Het doel is een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen dat de zelfredzaamheid en eigen regie van mensen met een hoge dwarslaesie verbetert. Dit betreft een functioneel inzetbaar arm-handexoskelet.

Krachten bundelen

RRD heeft al vele jaren ervaring met onderzoek gericht op robotica van de handen bij oudere mensen en mensen met een beroerte. Roessingh, Centrum voor Revalidatie is gespecialiseerd in het uitvoeren van arm-handchirurgie bij mensen met een hoge dwarslaesie. Binnen De Hoogstraat en KCRU is veel ervaring met functionele adaptieve revalidatietechniek, oftewel het op maat maken van kleine, niet-robotische aanpassingen gericht op arm-handfunctie. De UT heeft met zijn lab voor biomechanical engineering expertise in het ontwerpen van robotische exoskelettons. Het bundelen van deze expertises leidt ons inziens tot een praktisch hulpmiddel dat de patiënt in het dagelijks leven kan inzetten.

Handlanger is ontwikkeld met donatie Rapenburg Race 2019

Het bundelen van deze expertises heeft geleid tot een praktisch voor de patiënt in het dagelijks leven inzetbaar hulpmiddel: de Handlanger. Stapsgewijs is er in de afgelopen periode samen met patiënten een prototype ontwikkeld dat voor hen de meeste functionele winst geeft. Dit prototype arm-hand exoskelet is te gebruiken voor patiënten waarbij de elleboogfunctie en positionering van arm in de ruimte nog aanwezig is.

Op dit moment wordt de Handlanger nog aangestuurd met een knop. In de afgelopen periode is ook een besturing door middel van spraak en ademhaling ontwikkeld. Dit werkt goed bij valide mensen. Bij patiënten met een hoge dwarslaesie is de ademhaling echter verminderd. Binnenkort wordt geprobeerd of patiënten met een hoge laesie ook deze vorm van aansturing kunnen gebruiken waardoor de andere arm/hand niet hoeft te worden ingezet om de knop te bedienen en kan worden gebruikt ter stabiliteit of ingezet kan worden bij tweehandige handelingen.

Toekomstige ontwikkelingen project Handlanger

Maar we zijn er nog niet! De huidige ontwikkeling smaakt naar meer, het einddoel van dit project is immers om mensen met een hoge dwarslaesie nog meer zelfredzaamheid te geven door de arm-handfunctie te bevorderen. Het huidige prototype arm-hand exoskelet, de Handlanger, is te gebruiken voor patiënten die de elleboog nog kunnen bewegen en de arm in de ruimte kunnen positioneren. Onze volgende stap in ontwikkeling is dan ook een uitbreiding van het arm-hand exoskelet waarbij ook functie van de elleboog wordt gecreëerd, zodat patiënten die geen kracht hebben rond de elleboog met dit nieuwe hulpmiddel wel zelfstandig kleine handelingen kunnen verrichten. Met geld van de Rapenburg Race zullen De Hoogstraat Revalidatie en Roessingh deze nieuwe stap kunnen gaan realiseren.

Roessingh Swimmers

Namens Roessingh zwemmen de Roessingh Swimmers mee.

De groep van ruim twintig zwemmers, zwemt 800 meter door de gracht! Een uniek onderdeel is dat er dit jaar ook twee mensen met een dwarslaesie gaan meezwemmen.

Op de dwarslaesie afdeling van Roessingh zetten wij ons dagelijks in voor mensen met een dwarslaesie. Met een gemotiveerd multidisciplinair team helpen we de patiënten zoveel mogelijk weer hun eigen weg te nemen! Helpt u ons mee?